En typisk dag

Som nævnt betyder hverdagens rutiner og udelivet meget for os. Vores læringsmiljøer strækker sig over hele dagen i institutionens åbningstid. 

En typisk dag kunne se ud som nedenfor:

Morgenrutiner 
Vi serverer morgenmad indtil 6:45 efter, at vi har åbnet. Morgenmaden er fælles for alle, så vi starter i fællesskab dagen med hyggeligt samvær omkring morgenmaden.

Formiddagens program
Om formiddagen holder vi børnemøder/samlinger, hvor vi sammen med børnene taler om vores planer for dagen. Det kan fx være dagens navn og dato, vejret, årstiden og hvad for noget tøj vi skal have på når vi skal ud, dagens aktiviteter, hvordan skal vi arbejde med læreplaner og meget andet. Udover de voksnes planlægning inddrager vi også børnene aktivt, så deres stemmer bliver hørt, og  så de får lov til at sætte deres præg på dagen. Vi sørger desuden for at understøtte vores samtaler med børnene gennem billeder, tegninger, ikoner på vægge og tavler, så børnene nemmere kan forstå og huske hvad vi skal lege og lære idag. Børnene kan fx se, hvilken voksen de skal være sammen med om formiddagen.

I forbindelse med samlinger spiser vi formiddagsfrugt, og derefter fordeler børn og voksne sig i mindre grupper hvor der er forskellige aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra læreplanstemaerne og vores øvrige pædagogiske indsatser.

Mad og lur
I vuggestuerne og i børnehaverne spiser vi frokost ca. kl. 11.00. Efter frokost er der mange forskellige lege- og aktivitetsmuligheder for børnehavebørnene på legepladsen. Hvis behovet er der, er der mulighed for at sove middagssøvn.

I vuggestuerne putter vi børnene, efterhånden som de er klar til det. De fleste sover udenfor i krybber og barnevogne, men der er også mulighed for at sove inde. Vi tager højde for, at de yngste børn i vuggestuerne har deres egen søvn- og spiserytme.

Eftermiddagen
Når børnene har leget på legepladsen eller sovet til middag, er det tid til eftermiddagsmad ca. kl 14:00. I vuggestuerne spiser børnene efterhånden, som de vågner fra middagssøvnen.

Efter eftermiddagsmaden leger vi på legepladsen eller på stuerne. Hvis børnene er indenfor, samles de, der er tilbage på en stue og/eller fællesrum, så dagen afsluttes sammen.