En typisk dag

Hverdagen ved Dagtilbud Lund

Dagligdagen ved Dagtilbud Lund er tilrettelagt, så vi veksler mellem barnets eget initiativ, fri leg og voksenstyrede aktiviteter. Dette skaber en dagligdag, hvor det enkelte barn både har mulighed for at tage ansvar for, hvad det vil lige nu, hvad det har lyst til og med hvem samt deltage i sociale- og fællesskabende aktiviteter.

En dag kunne se sådan ud:

6.15 - 7.15: Der er mulighed for morgenmad i fællesrummet fra ca. kl. 6.30-7.15. De børn der ikke spiser, leger på stuen.

7.15 - 7.30: Oprydning af morgenmad. Børne og voksne går på egne stuer til leg.

8.30 : Formiddagssnack på stuerne. Børnene sidder ved bordene og spiser.

9.00: Vi opfordrer til, at børnene er i vuggestue/børnehave på dette tidspunkt, så de er klar til at deltage i aktiviteterne fra start. Det kan være spontane og planlagte aktiviteter/ture/lege. Dette kan være stuevis, efter alder, interesse, pige/dreng mm.

11.00: Frokost på stuerne.

12.00: Sovetid, hvor de mindste børn sover til middag. Børnehavebørn har efter behov mulighed for at hvile og sove. Der er leg på legepladsen.

14.00 - 16.45 (fredag 16.00): Der spises eftermiddagsmad. Sidst på dagen samles børnene på enkelte grupper.