Forældresamarbejde

Ved Dagtilbud Lund lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældre føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via AULA
  • Hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barnet, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

  • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx luciaoptog, forældrekaffe, bedsteforældredag, julearrangement m.m. Det vil være forskelligt hvad der planlægges de enkelte huse
  • Aktivitetsudvalget står i løbet af året for forskellige aktiviteter 

Deltagelse i forskellige arrangementer har stor betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at I også kan møde andre forældre fra dit barns stue.