Nim Børnehus

Nim Forside
Fællesrummet
Personale
Tove

Tove

Pædagogmedhjælper
Lena

Lena

Pædagogisk assistent
Anne Marie

Anne Marie

Rengøringsassistent
Mathias

Mathias

Pædagogisk assistentelev
Inge M

Inge Mikkelsen

Dagtilbudsleder
Sabrina Pæd. stud.

Sabrina

Pædagogstuderende
Teresita

Teresita

Køkkenmedarbejder
Sirid

Sirid

Pædagog
Udelivsvejleder
Mette

Mette

Pædagog
Udelivsvejleder
Ulla

Ulla

Pædagog
Birthe

Birthe

Køkkenmedarbejder
Inge

Inge

Pædagog
Sprogvejleder
Karina

Karina

Pædagog
Motorikvejleder
Kis

Kis

Pædagog
Sprogvejleder
Dzenana

Dzenana

Pædagog
Motorikvejleder
Henriette

Henriette

Pædagogisk assistent
Henriette

Henriette

Pædagog
Udelivsvejleder
Lene

Lene

Pædagogisk assistent