Evalueringskultur

Det pædagogiske personale og ledelse forholder sig løbende refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I  vores styrket pædagogiske læreplan og evalueringen af denne, kan du læse mere om evalueringskulturen i dagtilbud Stensballe.