Kirsten Pakula

Rønnebærvej 20
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration

Kirsten Pakula

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn:
Her i min dagpleje kan jeg tilbyde et dejligt legeværelse, lyst gangareal og en stor del af min stue. En stor hyggelig, rummelig legeplads/have med græs og fliser, der giver god mulighed for motorisk udfoldelse, såsom at køre på scooter, cykler, vippe, ruche, lege i sandkasse. I nærmiljøet har vi muligheder for at benytte store grønne græsarealer og legepladser, der ligger i god gåafstand for ”små ben”

På en almindelig hverdag:
Dagplejen åbner kl. 7.00.
Indtil alle børn er ankommet, leger, læser og spiller vi, indtil vi skal have brød og frugt. Herefter starter vi på dagens aktiviteter, der som udgangspunkt udspringer af det aktuelle læreplanstema, vi arbejder med.

Den danske natur er dejlig, og den bruger vi flittigt både på legepladsen og i nærmiljøet, hvor vi snakker om og møder de forskellige årstider.

Frokosten spiser vi ca. kl. 11.00 så vi har god tid, så alle de små maver bliver dejligt mætte. Herefter bliver børnene skiftet og bliver puttet i deres egen barnevogn eller på en madras på legeværelset (mest for de større børn).

Om eftermiddagen, når børnene er stået op, får vi igen frugt og brød, og vi snakker om, hvad vi har lavet/oplevet igennem dagen. Når vi har spist, læser, leger eller synger vi, og børnene begynder at blive hentet.
Her er eksempler på hvad vi bl.a. laver i dagplejen:

 • Læser (hver dag)
 • Laver puslespil
 • Leger ude
 • Synger (hver dag)
 • Musik og bevægelse
 • Går med børnene på tur

Vores samarbejde omkring jeres barn:
Jeg vil sætte pris på, at vores samarbejde omkring jeres barn vil bygge på tillid, åbenhed og ærlighed, alt sammen for at tilgodese jer og jeres barn, så det får en god og dejlig tid i dagplejen.

 Hvem er jeg:
Jeg har været ansat i dagplejen siden 1999.

Kompetencer:

 • Dagplejens Grunduddannelse
 • Pædagogisk Assistentuddannelse
 • Kursus i forældresamarbejde
 • Inklusionskursus. (Anerkendende pædagogik)
 • Førstehjælp (bliver løbende opdateret)
 • Grundkursus – inklusion
 • Dagplejens Grundkursus
 • Sproglæreplaner