Østerhåb

Østerhåbsallé 1
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Natur- og Udelivsbørnehaven Østerhåb
Spætterne
Svalerne
Kragerne
Åbningstider
Dag Time slot Kommentar
Mandag: 6:30-16:45
Tirsdag: 6:30-16:45
Onsdag: 6:30-16:45
Torsdag: 6:30-16:45
Fredag: 6:30-16:30

Østerhåb

Østerhåb er en 8 år gammel natur-og udelivs institution beliggende på Østerhåbsalle 1.
I Østerhåb har vi 30 vuggestuebørn, samt ca 80 børnehavebørn. Vuggestuen ligger placeret i pavilloner på grunden, og har et tæt samarbejde med børnehaven. I 2020 vil en ny institution stå færdig, beliggende Østerhåbsalle 2, hvor vuggestuen skal flytte med over. Vi har en ligelig fordeling af mænd og kvinder, og fælles for dem er, at de er særligt optagede af ude liv.

Vi er som samlet institution optaget af hvordan vi kan arbejde pædagogisk med naturen, og hvordan børnene bevarer en nysgerrig, eksperimenterende og naturlig tilgang til alle de muligheder natur kan bidrage med. Vi anser det for vigtigt for barnets udvikling, at det er med til selv at finde løsninger på udfordringer, hvor de voksne er støttende og iagttagende, men ikke nødvendigvis blander sig. I Østerhåb tænker vi ”Hellere hul i en finger, end hul i udviklingen”.

Vores pædagogiske grundsyn er som beskrevet med naturen som metode. Det vil sige, at vi er opmærksomme på at have naturen i fokus når vi eksempelvis arbejder med børnenes sprog, og vi gør en dyd af at benævne ting ved deres rette navn – eksempelvis er en and også en andrik og gråand – og aldrig en andefar eller andemor J

Vores legeplads er stor, og opdelt i flere områder. Vi har både skov, bålhytter, bakker, fodboldbane samt egen sø – som selvfølgelig er indhegnet og aflåst. Vi har de bedste læringsrum udenfor, og grupperne er ude hele året. Børnene i Østerhåb er inddelt i grupper, med faste voksne, som fungerer således om formiddagen. Om eftermiddagen er vi et fælles hus, med aktiviteter på tværs, og vi drager derved nytte af det gruppeopdelte, samt funktionsopdelte.

Børnene i Østerhåb er ofte på ture i området – både til fods og i vores el ladcykler. Vi har i løbet af året temauger, som eksempelvis ”spireuge”, hvor vi gør udeområdet klar til sommeren. Hvert år i august har vi alle en heldagstur, hvor vi gør brug af naturvejledere til at inspirere børn og voksne.

Østerhåb Børnehave
Legeplads, Østerhåb
Bisonhytten
Heste
Trold
Foldboldbane
Personale
jette

Jette Klindt Ejlertsen

Dagtilbudsleder
Morten

Morten

Pædagogmedhjælper
Børnehaven
Lone

Lone

Pædagogmedhjælper
Børnehaven
Lisbeth Højgaard

Lisbeth Højgaard

Assisterende leder
Tina

Tina

Pædagogisk assistent
Børnehaven
Mathias

Mathias

Pædagog
Børnehaven
Vivi

Vivi

Pædagog
Børnehaven
Troels

Troels

Pædagog
Børnehaven
Tanya

Tanya

Pædagog
Børnehaven
Dorte

Dorte

Pædagog
Børnehaven
Jacques

Jacques

Pædagog
Børnehaven