Susanne K

Voldgade
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006186358

Susanne K

Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn:

En hverdag med omsorg, kærlighed, glæde og oplevelser

 

Hvad lægger jeg vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen:

En hverdag med trivsel og ro til fordybelse

Jeg arbejder med læreplaner, herunder naturoplevelser, sprog med sanglege og rim og remser.

Jeg lægger vægt på at børnene er gode ved hinanden og lærer at accepterer hinandens forskelligheder.

 

Vores samarbejde omkring dit barn:

Et tæt samarbejde så dit barn bliver tryg og trives hos mig.

Åbenhed - at dit barn hver dag får en god og glad dag.

Jeg har tavshedspligt.

 

Hvilke kompetencer har jeg:

3 ugers grundkursus

ernærings kursus

børns leg, børns udtryksformer,

børns motorik, sansning og bevægelse

indvandrer og flygtningebørn

børns kompetenceudvikling

dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner

pædagogiske læreplaner

konflikthåndtering

kommunikations kursus,

anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde

samspil og relationer

inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud

 

Hvem er jeg:

jeg hedder Susanne, har 3 voksne børn og 7 børnebørn. har været ansat i kommunen siden februar 1983.