Mad og måltidspolitik

Lovgivning i Danmark er at alle dagtilbud skal servere et sundt frokostmåltid til alle børn. Dog gives der hvert andet år (i Horsens Kommune juni måned i lige år) mulighed for at en samlet forældregruppe kan fravælge frokostmåltidet.

Mere end 50% af de forældre der stemmer skal fravælge frokostmåltidet før det er fravalgt i det konkrete hus. Hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet kan bestyrelsen beslutte om der skal være frokostmåltid. I de huse hvor frokostmåltidet er fravalgt har børnene madpakker med. 

I Horsens Kommune er det politisk vedtaget at kosten for vuggestuebørn og dagplejebørn for hele dagen er en del af kerneopgaven og derved inddirekte en del af ressourcetildelingen, hvor forældretaksten udgør 25%. 

Det er samtidig politisk besluttet at frokostmåltidet i børnehaverne er uden for kerneopgaven og dermed fuldt forældrebetalt. Dette gælder kun for frokostmåltidet. De øvrige måltider f.eks frugt om formiddagen og om eftermiddagen er forsat noget som forældre skal medbringe til eget børnehavebarn. 

Den enkelte forældrebestyrelse kan i samråd med ledelsen prioritere at give formiddags og eftermiddagsfrugt til alle børn indenfor den tildelte ressource til øvrig drift. 

Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtigt medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. 

Er der særlige madhensyn kan lederen af dagtilbuddet kontaktes med henblik på en dialog om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost, fravalg af rituelt slagtet kød og lignende. 

Dagtilbuddene prioriterer frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. 

Børnene skal mulighed for at spise deres mad i en hyggelig og indbydende atmosfære med ro til at spise og om muligt med gode dufte og synsindtryk fra maden, der kan stimulere appetitten og lysten til at smage nyt. 

Dagtilbuddene bestræber sig på generelt at servere mad som indeholder så få kemiske stoffer og rester af pesticider, som muligt.

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune som du kan læse om ved at trykke her 

Den enkelte forældrebestyrelse kan supplere med en lokal mad og måltidspolitik:

I vores huse/Dagplejen har vi stort fokus på, at kosten er vigtig for, at vores børn har det godt og er fyldte med energi. Børn kan ikke tåle særligt meget sukker, da sukkeret tager pladsen fra vigtige næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Får børn for meget sukker, er de i risiko for at blive fejl ernærede, få problemer med indlæring, og blive overvægtige. Derfor ønsker vi, at børnene oplever en hverdag i institutionerne uden sukker:
 

Madpakker og medbragt drikkelse

Det anbefales, at der ikke medbringes tydeligt usunde og sukkerholdige fødevarer i madpakkerne, samt at der altid kun er vand i de medbragte drikkedunke i institutionerne.

Fødselsdage

Barnets fødselsdag afholdes i institutionen, og forældrene er meget velkomne til at deltage.

Hvis I som forældre ønsker at medbringe noget i forbindelse med afholdelse af jeres barns fødselsdag på stuen, er det vigtigt, at den lokale mad og måltidspolitik overholdes. Det betyder, at der må medbringes boller og frugt.

Det enkelte barn vil fortsat blive fejret, og der vil blive lagt vægt på, at det bliver en sjov og festlig oplevelse.

Julefest

Ved afholdelse af julefest gøres der dog en undtagelse i forhold til mad og måltidspolitikken. 

Pædagogiske aktiviteter

Daginstitutionerne og Dagplejen afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor der kan dispenseres for sukkerpolitikken, hvis der er et pædagogisk sigte med brugen af sukker. Dette er en faglig pædagogisk vurdering fra den ene aktivitet til den næste.
 

Formiddagsmad
 

Der er mulighed for at få formiddagsmad i børnehaven/vuggestuen. Alle produkter har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.

 

Frokostmåltidet
 

Børnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo. Vi har guldmærket i økologi.
 

Eftermiddagsmad

 

Eftermiddagsmaden består af hjemmebagt brød med tilbehør

 

Specielle hensyn i fht. maden
 

Hvis et barn eks. har nogen former for allergi, og derfor ikke kan tåle bestemte produkter i maden – eks. mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette ved levering af maden. Det kræver dog dokumentation fra egen læge.

Derudover tages der hensyn til børn fra andre kulturer, mht. hvilken type kød, de får serveret.

Da kun et af husene har produktionskøkkenet, bliver frokostmåltidet samt mellemmåltiderne til alle børn leveret daglig fra Eventyrhuset. Vi har købt vores egen bil, og har en mand fast til at køre rundt med maden til de to andre huse hver dag. 

 

Drikkevaner
Gode drikkevaner indgår på lige fod med gode madvaner i en sund kost. Børn bør som tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, meget gerne vand. I institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen drikker vand.

Hvis børnene selv medbringer drikkedunk, skal denne indeholde vand.

Frugtfad :-)