Jonna Wohlert Andersen

Nørrehusvej 9
8740 Brædstrup
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
Åbningstider
Dag Time slot Kommentar
Mandag: 6:30-16:15
Tirsdag: 6:30-16:15
Onsdag: 6:30-16:15
Torsdag: 6:30-16:15
Fredag: 6:30-15:30

Jonna Wohlert Andersen

 

På en Almindelig hverdag

Jeg stiller mig fuldstændig ind på børnenes behov. Det er meget vigtigt for mig hvordan at jeg kan skabe rammer for en tryghed, god omsorg og masser af positivt nærvær, når de er i dagpleje hos mig. Jeg ved og har erfaret, at er man tryg og glad, så har man de bedste rammer for børns leg, læring og udvikling..

 

Hvilke kompetencer har jeg?

 • Førstehjælpsbevis.
 • kursus Pædagogmedhjælper i daginstitution
 • kursus De pædagogiske læreplaner i dagtilbud
 • kursus i Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • kursus i Børns motorik, sansning og bevægelse
 • kursus i Inkluderende Pædagogiske miljøer i dagtilbud
 • kursus i Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • kursus i Vi lærer sprog - i Dagplejen, vuggestuen og børnehaven
 • Jeg er Certificeret Grønne Spire Naturdagplejer 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018   www.groennespirer.dk
 • Jeg er Gruppekoordinator for Dagplejen Dagtilbud Brædstrup
 • Jeg har Morgentelefon vagten

 

Vores samarbejde omkring jeres barn

Jeg går meget op i, at forældresamarbejdet fungerer godt. Samarbejdet må meget gerne bære præg af åbenhed, ærlighed og tryghed. Gensidig information er yderst vigtig for jeres barns trivsel hos mig.

Der er altid plads til forskellighed, og igennem en god dialog samt respekt for hinanden, finder vi gode løsninger for et godt samarbejde.

I som forældre skal mærke, at jeg værdsætter det meget højt, at give jeres barn en god dag med smil tryghed, nærvær og omsorg, men det er også vigtigt for barnet, at i viser en tillid og en positiv og tryg tilgang til mig.

 

Hvem er jeg?

Jeg bor Rådhusgade 6 - lige midt i byen mellem Dagtilbud Brædstrups to børnehaver Eventyrhuset og Tinggården. Jeg har 2 voksne døtre, som er fløjet fra reden og Andres på 13. Jeg har været dagplejer siden 2007, hvor jeg startede med at passe Andreas og 3 andre børn. Jeg engagerer mig meget målrettet omkring de krav og retningslinjer, der er sat for det kommunale dagtilbud. Jeg kan rigtig godt lide at bruge alle mine kompetencer og er ret målrettet omkring, at hver dag bliver fyldt med glæde, nysgerrighed og anderkendelse. Vi har hverdags rutiner med at synge og spille musik. Det er rigtig vigtigt, at vi får gode sunde måltider hele dagen. Vi leger i haven og går på opdagelse i naturen i nærmiljøet - skov, sø og park. Vi følger årstiderne med kultur og traditioner. Vi styrker vores sociale relationer og samspil med andre børn og grupper sammen med andre dagplejere og dagplejebørn og børnehavernes vuggegrupper og børnehave grupper.

Jeg er uddannet laboratorie tekniker og har arbejdet på Statens Jordbrugsforskning og Velux Østbirk Bygningsindustri.

Jeg er formand for Brædstrup Håndboldklub.

Jeg er engageret i Projekt Brædstrups Aktivitetspark og Bakkelandets Byfest Børnefestival.

Jeg er engageret i rigtig meget kultur og samskabelse i det lokale miljø i Brædstrup.

 

Velkommen i Dagplejen hos mig.