Gitte Bøilerehauge Nielsen

Thorsgade 56 A
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration

Gitte Bøilerehauge Nielsen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn?

Hos mig har vi legeområde i stuen. Vi sidder ofte i køkkenet når vi spiser. I haven har vi områder med både fliser og græs. På den ene side af huset er der en overdækket terrasse hvor barnevognene kan stå i læ og tørvejr. Den anden side bruger vi til legeområde. Der er rutsjebane, vippe, scootere, bolde, tønder man kan rulle med og gemme sig i. Hos mig er der fokus på barnets trivsel og udvikling.

På en almindelig hverdag:

Dagen starter med morgenmad til de børn, som ikke har spist hjemmefra. Nogle børn får en formiddagslur, imens de andre leger. Når alle børn er samlet spiser vi frokost, som består af brød, grønt, frugt og vand. Efter frokost har vi aktiviteter, som er tilpasset barnets udvikling. Det kan være at synge, lytte og gentage rim og remser, bygge med togbane, bygge med duplo, læse bøger, lægge puslespil, lege med dukker og meget mere. Til middag vil der være rugbrød med forskelligt pålæg, grønt og mælk. Efter middagsmad får alle børn en lur. Om eftermiddagen vågner børnene på forskellige tidspunkter og får brød, frugt og vand efter behov. Kosten er alsidig og sund. Derefter leger børnene.

Alle børn skal helst møde inden kl. 9.00, da det vil være mellem kl. 9.00 og 11.00 vi vil gå ture i nærområdet. Vi besøger andre dagplejere, tager i aktivitetsrum i kirken, synger i Ældrehuset, leger på legepladsen, nyder naturen og oplever de forskellige årstider. Børnene vil også få oplevelser omkring de forskellige traditioner og højtider.

 

Hvilke kompetencer har jeg?

Jeg har været ansat som dagplejer siden 2007.

Været på kursus i:

        

  • Førstehjælp

  • Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

  • Dokumentation og evaluering af Pæd./sosuarbejde

  • Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

  • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO

  • Børns motorik, sansning og bevægelse

  • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

  • Jeg er uddannet pædagogisk assistent

     

Omkring samarbejdet med barnet ønsker jeg, at vi alle er aktive, åbne og ærlige for at kunne hjælpe barnet frem til den bedste trivsel og udvikling. Jeg vil gerne vide, hvis barnet ikke har sovet, spist, leget eller på anden måde givet udtryk for, at der er afvigelser fra det normale.

 

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1963. Jeg har tre voksne børn. Har boet i Horsens siden 1986.