Gitte Jauert

Horsensvej 19
8732 Hovedgård
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006155408

Gitte Jauert

Min uddannelse og kompetencer:

 • Grundkursus for dagplejer
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
 • Pædagogisk læringsarbejde
 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • Arbejde med for tidligt fødte børn
 • Indvandre og flygtninge børn i dagplejen
 • Førstehjælp som løbende opdateres
 • Børns sansemotoriske udvikling
 • Personlig udvikling – kommunikation og samarbejde
 • Børns motorisk – sansning og bevægelse
 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Jeg lægger vægt på:

 • Det lille trygge miljø
 • Tryghed til børn og forældre
 • Omsorg til børn og forældre
 • At alle trives
 • Læring til alle

Barnet skal medbringe.

 • Egen barnevogn
 • Bleer
 • Skiftetøj
 • Udetøj efter vejrforholdene

Dagsrytmen hos mig:

Jeg prioritere at vi er ude hver dag, hvis børnegruppen er til dette. Vi er ofte i skoven som ligger tæt på. Vi laver aktiviteter hvor alle børn kan være med, på deres alderstrin såsom at læse, synge, lægge puslespil, lave gymnastik, danse og spille musik. Vi besøger gerne børnehaverne i byen og benytter motoriksalen og gymnastiksalen, som er et stort hit hos os. Vi besøger de ældre på plejehjemmet, går på biblioteket hvor vi gerne deltager i deres sjove arrangementer.

Den pædagogiske hverdag kan byde på:

 • At tage hensyn til og respektere barnets individuelle behov
 • At udvikle barnets selvtillid og selvværd
 • At lære barnet at blive selvbestemmende, nysgerrig og kreativ
 • At være en del af et anerkende og inkluderende fællesskab
 • At give barnet en hverdag fyldt med leg, bevægelse og ude liv
 • At samarbejde mellem forældre og personale er med til at skabe et trygt miljø for børn og forælde

Faciliteter:

Dejlig have væk fra vejen, med ro og læ, hvor der er mulighed for ude liv. Jeg har legehus, gynger, sandkasse og god mulighed for at køre på cykler, scooter, dukkevogne og den slags.

Inde har jeg et dejligt legeværelse og stort køkken, hvor vi også kan være aktive.

Legestue:

Jeg er i legestue en gang om ugen, her afleveres og hentes børnene i legestuen. Legestuelokalet ligger i Vildrosen.

Mig og min familie:

Jeg har været dagplejer siden 1987 og er gift med Søren, som i nok også vil møde. Vi har 3 børn og 4 børnebørn. Hos os har vi et allergivenligt hjem, uden røg eller gulvtæpper.

Jeg er utrolig glad for at låne jeres dejlige børn, som jeg giver tid til at øve sig, tryghed, nærvær og plads til alle.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde.

Personale
g

Gitte Jauert

Dagplejer