Forældresamarbejde

Det er betydningsfuldt at der er et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor du føler dig mødt og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, tillid og dialog.Et godt samarbejde er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring dit barn. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag på tværs af institution og hjem, så vi i fællesskab kan give dit barn de bedste betingelser for at trives.

Forældresamtaler

Som udgangspunkt tilbydes du en forældresamtale, inden barnet starter i institution, når barnet har gået hos os ca. 4-6 måneder, inden barnet skal i børnehave og igen når barnet er fyldt 5 år. Herudover er det altid muligt at få en samtale omkring dit barns trivsel, hvis du ønsker det. Der er også mulighed for at udveksle korte informationer omkring dit barn når du henter og afleverer. 

DayCare

Al generel information omkring børnenes hverdag i institutionen, omkring arrangementer, ture ud af huset, nyhedsbreve fra grupperne, information om personale, ferier osv., foregår via DayCare. Det er også på DayCare, at du hver dag tjekker dit barn ind og ud, og skriver hvis barnet holder fri eller er syg. Alt sammen via en app på telefonen eller computeren. Det er derfor en forudsætning for vores gode samarbejde, at du følger godt med og læser den information der sendes ud.

Forældrearrangementer

Du vil i løbet af året blive inviteret til forskellige arrangementer. Der er ét årligt forældremøde i juni, hvor der bla. er valg til institutionsbestyrelsen, information om vores pædagogiske fokusområder og et stuemøde, hvor du sammen med gruppens personale og øvrige forældre, kan drøfte det helt nære omkring gruppen og gruppens hverdag.

Herudover inviterer børn og personale til  forskellige arrangementer som bedsteforældredag, juleklip, forældrekaffe, afslutning for vores ældste børn, Luciaoptog, sommerfest mm. Det er alt sammen hyggelige og festlige dage, som børnene glæder sig til.

Du er altid velkommen til at benytte institutionernes legepladser udenfor vores åbningstid og i weekenden. Aftal gerne med andre børn og forældre at mødes og lege på legepladsen en lørdag formiddag – børnene elsker det.