Velkommen til Daginstitution Søndermark

Velkommen til Dagtilbud Søndermark. Vi kan tilbyde plads i vuggestue, dagpleje og børnehave.

I dagtilbud Søndermark har vi høj andel af faguddannet personale. Over 85 % af vores ansatte har en uddannelse, enten som  pædagog eller pædagogisk assistent.

Vi bor på Lindvigsvej 4, hvor vi deler bygninger med Horsens Byskole, afdeling Lindvigsvej. Det har en stor betydning og giver tryghed for barnet, at det kan være på samme matrikel fra vuggestue og frem til barnet skal i overbygningen i 7 klasse. I 2019/2020 har vi ekstra fokus på at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Målet er at skabe den bedste overgang for barnet.

I daginstitutionen har vi nogle fantastiske rammer til de 185 - 200 børn, som er i institutionen. Vi har også adgang til gymnastiksal og bibliotek. Vi har valgt at aldersintegrere børnene i 8 teams, dvs. der er vuggestuegrupper og børnehavegrupper i hvert team. (Blå, Rød og Grå team/gang) Barnet kan være i samme team fra start og til det går videre i skole. Forældrene får et godt kendskab til det personale, der har ansvaret for børnene i teamet.

 Dagtilbud Søndermark er en spændende institution med en mangfoldighed af kulturer, sprog og nationaliteter. Denne mangfoldighed er en stor ressource, da den er med til at give børn og forældre et indblik i og forståelse for, at vi ikke alle er ens, men hver for sig er vi unikke, og sammen er vi fantastiske.

Vi har gode muligheder for at gøre brug af naturen, da vi har et stort grønt område lige bag ved institutionen/skolen og Bygholm park som er i nærheden er et yndet udflugtssted.
 

Vi har i hverdagens praksis fokus på at fremme inkluderende børnefællesskaber, natur og udeliv og ikke mindst stort fokus på at styrke børnenes sproglige kompetencer. Vi indtænker læring i alle de hverdagsrutiner, som sker i løbet af barnets dag.   

 

 

 

Der øves mototrik i gymnastiksalen
Balance sandkasser