Legetøj

I både daginstitution og dagpleje prioritere Horsens kommune at der er gode, udviklende materialer og legetøj, der er målrettet børnegruppens alderstrin og behov. Vi lægger vægt på kvalitetslegetøj med et minimum eller fravær af kemikalier, pvc. (thalater) 

I ressourcetildelingen er der taget hensyn til at der i alle daginstitutioner og dagpleje er det fornødne legetøj. 

I Horsens Kommune er vi optaget af at introducere børnene til en digital dannelse og der er derfor f.eks Ipads i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale er opmærksomme på at de digitale værktøjer bruges konstruktivt og i et dannelsesperspektiv for børnegruppen. 

Der er forskellige aftaler i de enkelte huse med hensyn til at medbringe legetøj hjemmefra. Personalet vil informere jer omkring dette ved opstartssamtalen. Medbringes legetøj i institutionen, sker dette på eget ansvar. Det betyder, at vi ikke påtager os ansvaret for at lede efter eller erstatte bortkommen eller evt. ødelagt legetøj.