Susanne Kristensen

Ryesgade 2E
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006186358

Susanne Kristensen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn:

Jeg bor på Ryesgade nr. 2E i en lejlighed med en legeplads foran, hvor børnene kan boltre sig. jeg har 4 faste børn i dagplejen og min åbningstid er fra 6,30-16,00

 

Hvad lægger jeg vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen:

At tilgodese med trygge rammer hvert et barns behov, lytte og give god tid til at blive selvhjulpen.

Hvert forår kører jeg tema fra jord til bord, hvor de selv er med til at plante, vande og spise.

Da jeg spiller guitar lægger jeg stor vægt på sang og sanglege og rytmik. (hver dag)

Obs. på sprog, vi læser meget.

Andre aktiviteter så vidt muligt 2 gange om ugen. F.eks. klistre, gå ture, samle insekter, male, fri leg, men også daglige pligter, som at hjælpe med at putte i

vaskemaskinen og vådt tøj i tørretumbleren, dække bor, tømme opvaskemaskine, smide bleer ud af døren til affald. Børn elsker at hjælpe til.

1 gang om ugen går vi i legestue.

 

Vores samarbejde omkring dit barn:

Jeg lægger stor vægt på at vi får et godt samarbejde omkring de barn.

Den daglige samtale om dit barns dag.

Kom og fortæl hvis der er sket noget, som har betydning for dit barns trivsel, så jeg er forberedt og kan tage hensyn. 

Husk at spørge, hvis der er noget du undrer dig over.

nye forældre, kom gerne på besøg.

 

Hvilke kompetencer har jeg:

Grundkursus for dagplejer

kost og ernæringens betydning for vækst og trivsel

Basis kursus for pædagoger, der arbejder med synshandicappede børn

Grundkursus i førstehjælp med løbende opdateringer

Børns motorik, sansning og bevægelse i samspil og relationer i det pædagogiske arbejde.

Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og sfo

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet. kommunikation

0-5 årige børns udtryksformer, børns kompetence udvikling, 0-5 årige børns leg

Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde, pædagogiske læreplaner i dagtilbud

kommunikation og konflikt håndtering - service.