Vestbyens Børnehave

Fussingsvej 4
8700 Horsens
Danmark

Åbningstider
Dag Time slot Kommentar
Mandag: 6:00-16:45
Tirsdag: 6:00-16:45
Onsdag: 6:00-16:45
Torsdag: 6:00-16:45
Fredag: 6:00-16:30
Lukkedatoer
Lukket, ingen mulighed for pasning
Lukket. Der er pasning for tilmeldte børn.
-
EAN nummer
5798006186358

Vestbyens Børnehave

Velkommen til Børnehusets børnehave. Vi er en børnehave med 80-100 børn. Vi er fordelt på 3 stuer med 3-4 årige og 2 storbørnsstuer med de 4-5 årige. Der er varierende antal børn på stuerne. Der er  2-3 faste voksne tilknyttet stuerne.

Vi er et stort hus, som tidligere har rummet en indskoling, og det betyder at vi er så heldige at have en glassal, hvor vi også kan lege samt et tumlerum med ribber og klatretove – tidligere gymnastikrum. Vi har selvfølgelig også en stor legeplads, som bruges hver dag.

I hverdagen lægger vi stor vægt på barnets selvhjulpenhed f.eks. ved de daglige aktiviteter og i af- og påklædning situationer. Vi lader børnene få lov at bøvle med tingene, så de får kendskab til egne evner og begrænsninger. Dette er det med til at styrke barnets selvværd og selvtillid.

Vi prioriterer leg, fællesskaber og bevægelse meget højt. I legen udvikler børnene deres fantasi og tænkning. De lærer at håndterer forskelligheder og uenigheder. Fællesskabet er grundlag for børnenes venskaber. Det er her de sociale og personlige kompetencer udvikles. Gennem bevægelse lære børnene verdenen at kende og de motoriske færdigheder fremmer børns selvtillid, koncentrationsevne og fysisk velbefindende.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og på stuerne deler vi tit børnene i mindre grupper, som kan tage udgangspunkt i interesser, alder, udviklingstrin osv.

De to storbørnsgrupper har et tæt samarbejde med Horsens Byskole, afd. Fussingsvej. De får besøg af skolen en formiddag om ugen og tager også på besøg på skolen. Det er et vigtigt led i at sikre en god overgang fra institution til skole.

Vi glæder os til at møde jer og jeres barn.

 

Her er indgang til Børnehusets børnehave og vuggestue
I børnehaven har vi et dejligt krea-rum, hvor vi er på skift
Vi har også vores eget tumlerum med ribber og tove
På legepladsen har vi en stor sandkasse, som er meget populær
Vi har også en bålhytte og bagved er der bålplads, hvor vi tænder bål nogen gange.
Personale
Dagtilbudsleder

Syss

Dagtilbudsleder
Daginstitution Vestbyen
assisterende leder

Britta

Assisterende leder
Janni Ankersen

Janni

Administrativ medarbejder

Tine

Pædagog
Dusines Hus, Horsens Børneasyl, Børnehuset

Louise R

Pædagog
Dusines Hus, Horsens Børneasyl, Børnehuset.

Vibeke J

Pædagog
Dusines hus Horsens Børneasyl Børnehuset

Christina C

Pædagog

Kirsten

Pædagogmedhjælper

Camilla

Pædagogstuderende

Tino

Pædagogisk assistent

Marianne T

Pædagogmedhjælper

Signe

Pædagog

Kristina E

Pædagog

Sine

Pædagog
Sprogvejleder

Lisbeth

Pædagog

Ignacio

Pædagogisk assistent

Karen S

Pædagog
Praktikvejleder

Daniel

Pædagogisk assistent

Sarah T

Pædagog

Trine

Pædagog
På barsel

Adamz

Pædagogmedhjælper
På uddannelse

Fenja

Pædagog
Sprogvejleder

Bine

Pædagogmedhjælper

Ditte O

Pædagog