Ferieåbent

Det er en politisk beslutning at der må være 20 lukkedage om året i Horsens Kommune. En lukkedag betyder, at det hus dit barn plejer at være i, kan være lukket og der tilbydes alternativ pasning i et andet hus.

Udover de 20 lukkedage er alle dagtilbud lukket grundlovsdag den 5. juni og juleaften den 24. december uden mulighed for alternativ pasning. 

Målet med at have lukkedage er, at koordinere og samle medarbejdernes ferie på de tidspunkter, hvor der er færrest børn i dagtilbuddet. Det giver flest voksne, mest ro og fordybelsestid i hverdagen for børnene. 

Det er forældrebestyrelsen der beslutter placeringen af lukkedage i det enkelte dagtilbud. Bestyrelse placere lukkeugerne samstemt med SFOen.

Det er vigtigt for både børn og voksne at holde ferie fra deres dagligdag. For børn er hverdagen i institutionen deres arbejde og de har derfor også brug for at holde fri og være sammen med familien. Forældrebestyrelsen har en forventning om, at dit barn holder 5 ugers ferie årligt. 

Langmark samarbejder med Dagtilbud Stensballe omkring feriepasning. Sommerferiepasningen foregår i Rytterkilden. Juleferiepasningen og fredag efter Kr. himmelfarts dag foregår i Legehuset i Stensballe.

Du kan læse, hvornår der er feriepasning i Stensballe og Langmark her