Christina Schaumann

Blæsbjergvej 12
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration

Christina Schaumann

Rammer:
Jeg bruger hele stueplan i dagplejen. Jeg har et kærligt og åbent hjem, hvor jeg kan give dit/jeres barn en rigtig god oplevelse af, at være i dagpleje. Jeg bruger naturens egen legeplads, egen have, Nørrestrand og Lunden. Legetøj er en mindre del af vores hverdag, da jeg mener, jeg kan udfordre børnene på så mange andre måder.

I min hverdag som dagplejer vægter jeg:

  • at dit/jeres barn har en tryg og harmonisk dag med faste rammer og kendte rutiner

  • at dit/jeres barn har gode muligheder for at udfolde sig fysisk og kreativt både inde og ude

  • at dit/jeres barn lærer at vise hensyn og drage omsorg for andre

  • at dit/jeres barn får en sund og varieret kost (varm mad 2-3 gange om ugen)

  • at lytte til dit/jeres barns behov og tilpasse vores hverdag efter det

  • at holde fast i og fejre traditioner i årets løb

  • at have et godt forældresamarbejde, som er baseret på tilld, tryghed og tilfredshed

Legestue
Vi går i legestue ca. en gang om ugen.

Legestuen ligger sammen med vuggestuen i Østergade. Her har vi vores egne lokaler, barnevogne og legeplads. Det er forskelligt om vi er i legestuen hele dagen, eller om formiddagen.

Hvem er jeg?
Jeg har fem børn, som består af Nicoline, Thomas og Cecilia som er hjemmeboende. Så er der Sarah og Mathias, som er flyttet hjemmefra.

Mine kompetencer:
Christina har 19 års erfaring med børn og unge, børnehave, specialskole og har været dagplejer siden 2007. Christina har diverse dagplejekurser og førstehjælp.

Jeg glæder mig meget til at tage imod dit/jeres barn i dagpleje.

 

Med venlig hilsen

Christina 

Christina