Studerende og elever

Alle kommunale daginstitutioner er uddannelsessted for kommende pædagoger. Vi samarbejder med pædagoguddannelsen på VIA i Horsens. Uddannelsen tager 3½ år og der er 4 praktikperioder. 

Derudover uddanner vi pædagogisk assistenter. I Horsens kommune skal vi hvert år optage 12 pædagogiske assistenter. Derfor er det ikke alle daginstitutioner der har pædagogisk assistentelever. Uddannelsen tager 2 år og 1½ måned.

Dagtilbud Midtby modtager 16 pædagogstuderende om året. Vi er optaget af at yde en kvalificeret vejledning til de studerende i hele praktikforløbet. Se vedhæftede praktikbeskrivelse.

Dagtilbud Midtby uddanner i gennemsnit 1 pædagogisk assistent 

Vedhæft fil