Ferieåbent

Det er vigtigt for både store og små mennesker at holde ferie fra deres dagligdag. For børn er hverdagen i institutionen hårdt arbejde og de har derfor brug for at holde fri, slappe af og være sammen med familien. Forældrebestyrelsen har en forventning om at dit barn holder 5 ugers ferie årligt. Derfor vil du også blive mødt af forskellige tilmeldinger i skolernes ferier, så vi hele tiden kan planlægge personaledækningen i forhold til børnefremmøde.

Det er politisk besluttet at der må være 20 lukkedage om året i Horsens Kommune. En lukkedag betyder at det hus barnet plejer at være i kan være lukket og der tilbydes alternativ pasning for de børn, hvor forældrene ikke kan holde ferie, i et andet hus. Feriepasningen er for børn hvis forældre skal på arbejde.

Udover de 20 lukkedage er alle daginstitutioner lukket grundlovsdag og d. 24 december uden mulighed for alternativ pasning. 

Målet med at have lukkedage er at koordinere og samle medarbejdernes ferie på de tidspunkter hvor der er færrest børn i daginstitutioner og derved undgå en stor del af ferieafviklingen på det tidspunkt, hvor der er flest børn i daginstitutioner. Det giver mest ro og fordybelsestid i hverdagen for børnene. 

Det er forældrebestyrelsen der beslutter placeringen af lukkedage i den enkelte dagtilbud. https://dagtilbud.horsens.dk/sites/default/files/2019-08/Bestyrelsens%20principper%20for%20Feriepasning%202019-21%20.pdf

Der er ikke politisk vedtaget konkrete lukkedage i dagplejen. Af hensyn til mest ro og fordybelsestid for børnene i dagplejen vil der ledelsesmæssigt blive varslet ferie for dagplejerne på det tidspunkt, hvor der er færrest børn der har brug for pasning.

Du kan læse mere om ferie, sampasning og lukkedage generelt i Horsens Kommune her .

 

2022

Pasning i Østbirk

  • Dagen efter Kr. Himmelfart 27/5
  • Sommerferie uge 28,29,30
  • Ved jul og nytår 27,28,29,30,/12