Sådan arbejder vi

Dagtilbuddet Søvind

Består af et børnehus med en normering på 40 børnehavebørn og op til 15 vuggestuebørn, samt tre dagplejer med hver fire børn.

Vi tager udgangspunkt i 'den styrket læreplan' samt det 'pædagogiske grundlag', som blev sat for dagtilbudsområdet i 2018.

Vuggestuen

  • Lopperne er med børn i alderen 0-3 år
  • Der kan passes op til 15 børn
  • Der er fire personalet ansat

Vuggestuen og dagplejens primære arbejde

Hos Lopperne arbejder vi i mindre grupper ,og har en fast struktur for dagen. Vuggestuepædagogikken er altid i fokus, hvor der bl.a. arbejdes med det enkelte barns basale behov, rutiner, omsorg og tilknytning, selvhjulpenhed - og dets generelle trivsel og udvikling. Sprog og krop er især et område som vi har øje for, da det lille vuggestuebarn udvikler sig gennem brug af kroppen. Vi har STOR opmærksomhed på den tidelige indsats i samråd med jer forældre, så vi sikre barnets udvikling.

Dagplejen

  • Der er tre dagplejer ansat
  • Hvor hver kan have 4 børn samt et gæstebarn
  • I alderen 0-3 år

Overgang til børnehaven

Når barnet fylder ca 3 år kommer barnet over i børnehusets børnehave. Dagplejen og personalet i børnehaven søger for at der er en god overgang for barnet. f.eks. ved at dagplejen eller børnehaven besøger hinanden. Dagplejen har også ude og sang aktiviteter i løbet af en mdr. sammen med børn og voksne i børnehuset.

Børnehaven

  • Mariehønesne og Billerne med børn i alderen 3-6 år
  • Der kan være 40 børn i denne gruppe
  • Der er 6-7 voksne ansat
  • I løbet af året bliver der lavet særlige aktiviteter for de kommende skolebørn i tæt samarbejde med Søvind skole

Huset er ikke så stort, så vi forsøger at  hjælpe hinanden i hele huset alt efter behov.

Fysiske indretning i børnehuset

De tre børnegrupper skaber læringsmiljøer f.eks. omkring børnesamlinger, frokost, kreative aktiviteter, hvor det pædagogiske personale deltager aktivt. Endvidere har vi små legerum og et fællesrum, som åbner op for børnenes leg, hvor det pædagogiske personale guider og støtter op omkring børnenes leg, men også med aktiviteter f.eks. puslespil, tegne, bygge mm.  I vores indretning tager vi højde for, at det for barnet er tydeligt hvilke lege og aktiviteter, der skal og kan foregå. En tydelighed, der skal sikre, at børnene bliver selvhjulpne, og åbne op for, at barnet kan starte eller deltage i en leg på egen og kammeraternes præmisser. Vi kalder disse rum for legezoner.

Trivsel og udvikling

I dagtilbud Søvind møder jeres barn en hverdag, hvor nærhed og tryghed er i centrum. Vi har fokus på , at vores lærings- og legemiljøer skaber de bedste muligheder for, at det enkelte barn trives og udvikler sig.  Det skal være sjovt at gå i vuggegruppe, dagpleje og børnehave. Derfor er en af vores fornemmeste pædagogiske opgaver,  at skabe et børnemiljø, hvor alle vores børn er glade, fyldt med livsglæde, energi, motivation og engageret.

Børns leg og læring

Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Det handler for os om, at skabe differentierede børnefællesskaber, hvor vi ser det enkelte barn, og hvor barnet og gruppen ser, hører og lytter til hinanden. Skabe læringsmiljøer, hvor vi, som pædagogisk personale, kan observere og mærke, hvad der optager og giver mening for børnegruppen og det enkelte barn. Og ligeledes skabe rum for at udfordre og støtte op omkring og udvikle det enkelte barn og børnegruppens kompetencer.

Vores organisering er struktureret igennem hele dagen, dvs. at vi tilstræbe at sætte rammen for børnene, hvorefter de får mulighed for at udfylde den ramme selv, og hvor den voksen guider og vejleder efter behov.

Sprog, sang og bevægelse

Vi er alle meget optaget af at arbejde med børnenes sproglige udvikling "Vi lærer sprog", og har koblet et sangprojekt "Sangens hus" på sprogindsatsen. Derudover arbejder vi også med dialogisk læsning.