Pædagogisk fokusområder

I hverdagen er vi optaget af at alle børn trives og lærer ved at hverdagen er fyldt med at voksne og børn der sammen leger, hygger, udforsker og undersøger vores forunderlige verden. 

I perioder har vi dog fokusområder som vi er særligt optaget af. 

Det kan være temaer og udviklingspunkter i forhold til den nye styrkede pædagogisk læreplan, eller ny metoder, ny forskning eller noget vi har sat os for at blive dygtigere til. 

I vores dagtilbud er vores pædagogiske fokusområder:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • "vi lærer sprog" som praktiseres både i dagplejen og Børnehuset
  • sang og bevægelse
  • natur og udeliv
  • inkluderende lege- og læringsmiljøer
  • sammenhænge i barnets liv
  • forældresamarbejde

Vi er meget optaget af at have et pædagogfagligt fokus på det enkelte barns udvikling, trivsel og læring samt på vores børne- og læringsfællesskaber. Vi følger det enkelte barn løbende, hvor vi, i samarbejde med forældrene, anvender Rambøls værkstøj "dialogprofilen". Vi sprogvurderer børnene, når de er 3, 4, og 5 år. Det giver os mulighed for at give barnet den støtte og udfordringer, som skal til for at der sker en positiv udvikling.

Vi er endvidere med i et pilotprojekt "Sangens hus", hvor vi, sammen med sangkonsulent fra sangens hus, bliver undervist i sang og bevægelse, når vi er sammen med børnene. At synge og bevæge sig giver en høj grad af glæde og ikke mindst motivation for at lære i fællesskab. I vedlagte folder kan I læse mere om vores sangprojekt.

Vores fantastiske natur inviterer til, at børnene får mulighed for at gå på opdagelse, fordybe sig og blive klogere på, hvad naturen byder på. I vores højbede, har vi plantet forskellige urter, tomatplanter og blomster. Og et ormebo er det også blevet til samt sirup af mælkebøtter, som børnene selv har plukket.

Vi er meget optaget af, at udnytte faciliteterne i vores hus, og skabe de bedst mulige legemiljøer. Vi har forskellige stationer rundt i vores hus, hvor børnene både kan fordybe sig i legerummet sammen med kammeraterne. Eller lege i dukkekrogen, læse i læserummet eller være i vores store fællesrum, hvor der er mulighed for at sidde med stille aktiviteter og samtidig bevæge sig, hvor der f.eks. bliver slået koldbøtter i vores fællesrum.

Vi har meget fokus på vores børnefælleskaber, og arbejder pædagogisk med differentierede fælleskaber i løbet af hverdagen. Det kan være efter alder, ud fra børn med særlige udfordringer f.eks. sprog, venskaber mv. Det betyder meget for os, at det store fælleskab dyrkes og udvikles sammenhold med de små fællesskaber, hvor børnehavebørnene ofte er i vuggesgruppen med vores små børn