Mad og måltidspolitik

Lovgivning i Danmark er at alle dagtilbud skal servere et sundt frokostmåltid til alle børn. Dog gives der hvert andet år (i Horsens Kommune juni måned i lige år) mulighed for at en samlet forældregruppe kan fravælge frokostmåltidet.

Mere end 50% af de forældre der stemmer skal fravælge frokostmåltidet før det er fravalgt i det konkrete hus. Hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet kan bestyrelsen beslutte om der skal være frokostmåltid. I de huse hvor frokostmåltidet er fravalgt har børnene madpakker med. 

I Horsens Kommune er det politisk vedtaget at kosten for vuggestuebørn og dagplejebørn for hele dagen er en del af kerneopgaven og derved inddirekte en del af ressourcetildelingen, hvor forældretaksten udgør 25%. 

Det er samtidig politisk besluttet at frokostmåltidet i børnehaverne er uden for kerneopgaven og dermed fuldt forældrebetalt. Dette gælder kun for frokostmåltidet. De øvrige måltider f.eks frugt om formiddagen og om eftermiddagen er forsat noget som forældre skal medbringe til eget børnehavebarn. 

Den enkelte forældrebestyrelse kan i samråd med ledelsen prioritere at give formiddags og eftermiddagsfrugt til alle børn indenfor den tildelte ressource til øvrig drift. 

Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtigt medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. 

Er der særlige madhensyn kan lederen af dagtilbuddet kontaktes med henblik på en dialog om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost, fravalg af rituelt slagtet kød og lignende. 

Dagtilbuddene prioriterer frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. 

Børnene skal mulighed for at spise deres mad i en hyggelig og indbydende atmosfære med ro til at spise og om muligt med gode dufte og synsindtryk fra maden, der kan stimulere appetitten og lysten til at smage nyt. 

Dagtilbuddene bestræber sig på generelt at servere mad som indeholder så få kemiske stoffer og rester af pesticider, som muligt.

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune som du kan læse om ved at trykke her 

Vores fælles forældrebestyrelse har udarbejdet principperne for vores mad og måltidspolitik i Børnehuset. Vores vuggebørn har fuld forplejning, og vi køber maden i dagtilbud Hovedgård produktionskøkken. Kosten til vuggebørnene tilberedes efter Fødevarestyrelsens anbefalinger. Børnehavebørnene har selv mad med til hele dagen.

Vi vejleder og rådgiver forældrene , hvis indholdet i madpakken f.eks. indeholder for meget sukkerholdigt.

Madpakker og medbragt drikkelse

Det anbefales at der ikke medbringes tydeligt usunde og sukkerholdige fødevarer i madpakkerne. Hvis vi beder om, at børnene skal have drikkedunk med på tur, må den kun indeholde vand

Fødselsdage

Vi afholder gerne barnets fødselsdag afholdes i institutionen, og forældrene er meget velkomne til at deltage. Vi tager til fødselsdag i hjemmet 1 gang i barnets institutionsliv.

Hvis I som forældre ønsker at medbringe noget i forbindelse med afholdelse af jeres barns fødselsdag på stuen, er det vigtigt, at den lokale mad og måltidspolitik overholdes. Vi opfordrer til, at det er sund mad f.eks. boller og frugt. det omhandler ligeledes, hvis vi er hjemme hos barnet og holde fødselsdag

 

 

Pædagogiske aktiviteter

Daginstitutionerne afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor vi serverer lidt spiseligt f.eks. suppe over bålet. Til højtiderne  f.eks julen har vi julefrokost med børnene. Og til påske jagter vi påskeæg i skoven.
 

Morgenmad

Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven / vuggestuen. Morgenmaden afsluttes kl.7:15.  Alle produkter har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.


 

Frokostmåltidet

Vuggebørnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.
 

Specielle hensyn i fht .maden
 

Hvis et barn eks. har nogen former for allergi, og derfor ikke kan tåle bestemte produkter i maden – eks mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette ved levering af maden. Det kræver dog dokumentation fra egen læge.

Derudover tages der hensyn til børn fra andre kulturer i fht. hvilken type kød, de får serveret.

 

Mellemmåltider - madpakkerne hjemmefra (gælder kun børnehavebørn)

Nogle børn har behov for en mindre madpakke ved dagens start eller midt på dagen for at have energi nok til dagens aktiviteter. Vi anbefaler, at denne madpakke består af groft brød og frugt/grønsager
 

Drikkevaner

Der serveres mælk til morgenmaden og vand til øvrige måltider.