Gitte R

Axel Sørensens Vej
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006186358

Gitte R

Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn:

Jeg bor i hus hvor jeg har køkken, værelse og gang til dagplejen.

Der er en stor have hvor børnene udfolder sig året rundt.

Jeg bor tæt ved Nørrestrand, hvor vi ofte tager til.

Én gang om ugen er vi i legestuen ved Børnehuset på Fussingsvej. 

 

Hvad lægger jeg vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen:

Tryghed og at børnene føler sig set og hørt af en nærværende voksen.

Vi bruger naturen og de lokale legepladser meget, til at styrke deres motoriske udvikling .

Jeg vægter  at jeres barn bliver så selvhjulpen i så mange situationer som muligt , tilpasset til  jeres barns alder og udvikling, det giver dem masser af succes oplevelser.

Vægter læring  igennem leg og på barnets præmisser.

 

 

Vores samarbejde omkring dit barn:

God åben respektfuld kommunikation , det er min erfaring giver de bedste vilkår for trygge forældre og børn.

 

Hvilke kompetencer har jeg:

• uddannet pædagog i 2002

• 8 ugers inklusionskursus

• førstehjælp

 

Hvem er jeg:

Jeg hedder Gitte og er fra årgang 75, jeg har været daglejer i 12 år , og inden da arbejdet i børnehave og  special skole.

Jeg har to hjemmeboende børn på 14 og 18 år.