Karina Pedersen

Carl Günthers Vej
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006186358

Karina Pedersen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn:

Hos mig for dit barn en rolig, men spændende hverdag fyldt med kærlighed og omsorg. 

 

Hvad lægger jeg vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen:

Jeg lægger vægt på de forskellige behov børnene har. Igennem leg og læring hjælper jeg dit barn til at blive en selvstændig person. Vi er ude hver dag og har både skov og naturstier tæt på til en masse dejlige gåture. Vi er i heldags legestue 1 gang om ugen hvor børnene får en masse gode relationer til de andre børn og voksne i legestue gruppen. Hvilket er til stor gavn når de evt. skal i gæstepleje.

Jeg arbejder ud fra dagplejens læreplaner med de ting vi laver. Jeg tilpasser aktiviteterne i forhold til børnenes behov og udvikling. For mig er det vigtigt at jeres barn har en sikker og stabil base, hor der er plads til udvikling.

 

Vores samarbejde omkring dit barn:

Jeg vægter et godt forældre samarbejde , der præger præg af en god dialog, åbenhed og gensidig respekt.

 

Hvilke kompetencer har jeg:

Grundkursus for dagplejere

Førstehjælp

Inklusion kursus

Kommunikation og konflikthåndtering

Kompetence udvikling

Kost kursus

Pædagogiske læreplaner

Vi lærer sprog

 

Hvem er jeg:

Jeg er en årgang 76. Jeg har arbejdet som dagplejer siden 2002.

Jeg er gift med Tim og har 2 børn og en cockerspaniel.