Tanja Pustelnik

Borgmestervej 38
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration
EAN nummer
5798006186358

Tanja Pustelnik

Hvilke rammer kan jeg tilbyde dit barn:

Jeg bor i hus med have. Min dagpleje er i stueetagen, som består af køkken alrum, legeværelse, toilet og gang. I haven har jeg b.la sandkasse, gynge, rutschebane og vippe. Jeg har et område med fliser, hvor børnene kan cykle, køre på scooter og gå tur med dukkevognen. I haven snakker om havens dyr og årstidernes gang. Vi plukker og smager på de ting der gror, f.x blåbær og æbler. Vi spiser æg fra havens høns.

Min hverdag med børnene foregår indenfor, i haven og i lokalområdet, såsom i skoven, på legepladsen, biblioteket og området omkring fængslet. én gang om ugen går jeg i heldagslegestue sammen med mine dagplejekolleger i Børnehuset Fussingsvej, Dagtilbud Vestbyen. Der benytter vi gerne tumlerummet og legepladsen. 

 

Hvad lægger jeg vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen:

For mig er det vigtigt at skabe en overskuelig og genkendelig hverdag, hvor børnene mærker omsorg, tryghed og en nærværende voksen. At børnene bliver mødt der hvor de er, og at jeg støtter dem i deres videre udvikling.

Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og sparrer med både kolleger og min leder. Jeg lægger stor vægt på, at jeres barn får mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo og at alle børn føler, at de er en del af gruppen og fællesskabet. Jeg synes at det er vigtigt at børnene kan fungere i en gruppe, at de  respekterer hinandens forskelligheder, men samtidig også at give dem plads og rum til at trække sig fra gruppen, når de har behov for det.

Det er vigtigt for mig at skabe rammer og give dem mulighed for at blive selvhjulpne, og igennem succesoplevelser, at give dem modet til og troen på at kunne selv. 

 

Vores samarbejde omkring dit barn:

Det er vigtigt med et godt samarbejde, for at vi sammen kan give jeres barn det bedste. Jeg vil sørge for at skabe tillid, tryghed og en god kommunikation. Jeg opfordrer alle forældre til en god dialog, stille spørgsmål og fortælle om barnets  dag/nat derhjemme, når der sker noget som kan påvirke barnets trivsel. 

 

Hvilke kompetencer har jeg:

PGU: pædagogisk grunduddannelse (2000/2001)

Grundkursus for dagplejere

Førstehjælp

Inklusionskursus

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Indvandrer- og flygtningebørn i daginstitutioner og dagpleje

Børn laver musik

Temaaften om kost 0-3 år

Dialog baseret kompetence afklaring

Planlægning af pædagogiske aktiviteter

Kollegial supervision på pæd. området

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Vidensdeling og læring for medarbejdere

Kommunikation i teams

Etabelring af selvstyrende grupper

Team building for selvstyrende grupper

 

Hvem er jeg:

Jeg er mor til 2 voksne døtre, og gift med Kim

Jeg er positiv, rummelig og engageret i mit job. 

Jeg har været dagplejer siden 1997, og i ca 10 år har jeg været dispositionsdagplejer.

Jeg har hunde, som er i stuen når jeg arbejder.