Pædagogiske fokusområder

I hverdagen er vi optaget af at alle børn trives og lærer ved at hverdagen er fyldt med børn og voksne der leger, hygger, udforsker og undersøger vores forunderlige verden.

Det kan være temaer og udviklingspunkter i forhold til den styrkede pædagogisk læreplan, eller ny metoder, ny forskning eller noget vi har sat os for at blive dygtigere til. 

Vi har altid fokus på børnefællesskabet og hvordan både børn og voksne kan agere for at der er plads til alle.

Vi har udarbejdet et pædagogisk årshjul for hele dagtilbuddet. Her har vi i perioder særlige fokusområder.