Mad og måltidspolitik

Lovgivning i Danmark er at alle dagtilbud skal servere et sundt frokostmåltid til alle børn. Dog gives der hvert andet år (i Horsens Kommune juni måned i lige år) mulighed for at en samlet forældregruppe kan fravælge frokostmåltidet.

Mere end 50% af de forældre der stemmer skal fravælge frokostmåltidet før det er fravalgt i det konkrete hus. Hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet kan bestyrelsen beslutte om der skal være frokostmåltid. I de huse hvor frokostmåltidet er fravalgt har børnene madpakker med. 

I Horsens Kommune er det politisk vedtaget at kosten for vuggestuebørn og dagplejebørn for hele dagen er en del af kerneopgaven og derved indirekte en del af ressourcetildelingen, hvor forældretaksten udgør 25%. 

Det er samtidig politisk besluttet at frokostmåltidet i børnehaverne er uden for kerneopgaven og dermed fuldt forældrebetalt. Dette gælder kun for frokostmåltidet. De øvrige måltider f.eks frugt om formiddagen og om eftermiddagen er forsat noget som forældre skal medbringe til eget børnehavebarn. 

Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtigt medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. 

Er der særlige madhensyn, kan forældrene kontakte lederen af dagtilbuddet og tale om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost eller ikke-rituelt slagtet kød, f.eks. halal, eller lignende. 

Dagtilbuddene prioriterer frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. 

Børnene skal have mulighed for at spise deres mad i en hyggelig og indbydende atmosfære med ro til at spise og om muligt med gode dufte og synsindtryk fra maden, der kan stimulere appetitten og lysten til at smage nyt. 

Dagtilbuddene bestræber sig på generelt at servere mad som indeholder så få kemiske stoffer og rester af pesticider, som muligt.

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune som du kan læse om ved at trykke her 

Dagtilbud Østbirk
I Dagtilbud Østbirk har vi produktionskøkken i Skovhuset, her producere personalet hver dag lækker og velsmagende mad til børnene i både Børnehuset og Skovhuset. Det er mad der både pirre sanserne og appellere til madmod.

Vi har sølvmærket i økologi og har fokus på klimavenlige fødevare indkøb.

Bestyrelsen i Dagtilbud Østbirk i samråd med ledelsen valgt at give formiddags og eftermiddagsfrugt til alle børnehavebørn inden for den tildelte ressource til øvrig drift. 

Se vores smiley for vores gode køkken i nedenstående link

https://www.findsmiley.dk/127530

 

 

Vedhæft fil