Praktisk information

Her vil vi informere om nogle af de praktiske forhold der gør sig gældende for vores dagpleje.

Ledelsen i dagtilbud Stensballe:

 

Dagtilbudsleder Anni Jacobsen: tlf.: 21446661 mail: buiaj@horsens.dk

Assisterende leder Ditte Riget: tlf.: 40 17 16 62 mail: dmr@horsens.dk

Assisterende leder Berit Byriel: tlf.: 21705746 mail: brby@horsens.dk

Opstartsbesøg

Inden barnet starter i dagplejen, afholdes et opstartsmøde mellem dagplejeren og jer som forældre. Formålet med mødet er først og fremmest, at både I og jeres barn bliver trygge ved det sted, barnet skal passes.

Det er vigtigt, at I benytter opstartsmødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om barnet, – dets reaktioner, vaner, kost, sygdomme og i det hele taget alt, hvad der kan fremme og lette forståelsen for- og kendskabet til barnet.

Desuden er det vigtigt, at I får indblik i, hvordan dagligdagen former sig i dagplejehjemmet, og hvilke husregler der er. Det er også ved opstartsbesøget, at I kan få svar på de spørgsmål, I har omkring dagplejen og I sammen med jeres dagplejer kan afstemme gensidige forventninger til samarbejdet. Vi vægter samarbejdet højt, da det giver de bedste forudsætninger for jeres barns trivsel og udvikling.

Åbningstid

Den enkelte dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer. Dagplejen åbner tidligst kl. 6.30 og lukker senest kl. 17.00. Dagplejen i Stensballe har både dagplejere, der har tidlige tider og dagplejere med mellemtider og sene tider.

Dagplejehjemmet har faste åbne- og lukketider, og inden for denne ramme kan I, som forældre, tilrettelægge jeres behov. Ved opstartsbesøget aftales det enkelte barns mødetider. Hvis disse tider ændrer sig markant, er det vigtigt, at forældre og dagplejer får snakket om det. Det har betydning både for dagplejerens daglige planlægning og i forhold til planlægning af eventuel gæstepleje. Når et barn hentes for sent udløser det overarbejde og derfor henstiller vi til, at barnet er afhentet inden for den angivne åbningstid. I skal kun kontakte jeres dagplejer indenfor hendes åbningstid.

Sovetid

Barnet kan sove ude i egen barnevogn med en godkendt sele. I skal selv medbringe barnevogn, godkendt sele og dyne. Barnets sengetøj skal vaskes hver 14. dag og det er jeres ansvar.  Når barnet skal ind og sove, tilbyder dagplejen madras og tæppe/dyne.

En typisk dag i dagplejen

Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og hygge.

Cirka klokken 8.30 er der formiddagsmad.

Imellem klokken 9 og 11 tilbydes der forskellige lege- og læringsmiljøer enten hjemme eller ude. Det kan for eksempel være sang, motorik eller en gåtur til stranden.

Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst møde i dagplejen før klokken 9 eller efter klokken 11. I har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres dagplejer.

Ved 11-12 tiden er der frokost og derefter en god middagslur.

Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet.

Fællesskabet og det lille miljø i den store gruppe

Dagplejerne mødes på tværs, så børnene oplever flere typer børnefællesskaber.

Når flere er sammen har børnene mulighed for at udvikle deres kompetencer i samvær med en større gruppe børn og flere voksne.

Dagplejerne er delt ind i legegrupper, som blandt andet mødes i børnehaven Væksthuset, hvor de synger, laver rytmik, maler, leger m.m. Arbejdet med den pædagogiske læreplan indgår i de forskellige aktiviteter.

Derudover planlægger dagplejerne forskellige aktiviteter og arrangementer. Bl.a. besøger de plejehjemmet Nørrevang, benytter hallen i Stensballe og besøger dagtilbuddets kolonihave, når det er muligt.

Pædagogisk tilsyn

Det er ledelsen der fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem. Dagplejeren modtager vejledning og sparring af pædagog/sprogvejleder og ledelse ved behov.

Dagplejehjemmet

Når en dagplejer bliver ansat, bliver dagplejerens hjem samtidig godkendt som dagplejehjem. Det er dagtilbuddets ledelse, der godkender hjemmet. Ved godkendelsen lægger vi vægt på, at de fysiske rammer og sikkerheden for børnene er i orden. Vi vurderer også, om der i hjemmet er plads og rum til 4-5 dagplejebørn samtidig med, at der er plads til dagplejerens egen familie.

I dagplejen prioriterer vi det hjemlige miljø. Private hjem er forskellige, og vi synes, at det er værdifuldt, at de er forskellige. Der vil være forskellige husregler i de forskellige dagplejehjem. Vi beder jer forældre vise respekt for husreglerne og for at dagplejehjemmet er et privat hjem, hvor der også skal være plads til dagplejerens egen familie.

Tavshedspligt

Dagplejeren, pædagog/sprogvejleder og ledelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om det enkelte barn og dets forældres private forhold. I bør som forældre også vise hensyn over for oplysninger om de andre børn i dagplejen, deres forældre og dagplejehjemmet.

Dagplejens mål

Det er dagplejens målsætning, i samarbejde med jer forældre, at give barnet en tryg og harmonisk opvækst. Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål. Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere.

Pædagogiske læreplaner

Dagplejen arbejder med pædagogiske læreplaner. I arbejdet med læreplaner tilrettelægges de pædagogiske læringsmiljøer, så de giver rum for leg, læring, trivsel og udvikling af børn i dagplejen.

https://dagtilbud.horsens.dk/stensballe/dagtilbud-stensballe/paedagogiske-fokusomrader/vores-styrkede-paedagogiske-laereplaner 

Tøj og skiftetøj

Det er en god idé at give jeres barn rigeligt med skiftetøj med i dagplejen. Pak en taske med følgende:

Bleer

Undertøj

Hagesmække

Ekstra tøj

Støvler/sko til udendørs brug

Regntøj/gummistøvler

Hjemmesko/sokker

En sådan taske kan klare de fleste situationer, men snak med jeres dagplejer, så barnet ikke mangler noget.

Sund mad

Dagplejen sørger for en sund og varieret kost. Børnene får et formiddagsmåltid, frokost og et eftermiddagsmåltid. Børnene får mælk og vand at drikke.

Vi opfordrer til, at dagplejebørnene spiser morgenmad hjemmefra. Dog er der mulighed for, at spise morgenmad i dagplejen frem til kl. 7.30, morgenmaden vil som oftest være grød/brød. Dette aftales med den enkelte dagplejer, hvorvidt barnet skal spise morgenmad i dagplejen.

Får jeres barn speciel babymad, f.eks. mælkeerstatning, grødprodukter og mos, skal I selv medbringe dette. I skal også selv tage eventuel specialkost med.

Rygning

Børnene udsættes ikke for passiv rygning i dagplejen. De rum, hvor børnene opholder sig, er røgfri hele dagplejens åbningstid.

Dagplejen har en rygepolitik. I kan se den på kommunens hjemmeside www.horsenskom.dk

Husdyr

Nogle dagplejere har husdyr, f.eks. hund, kat, fugle. Børn har ofte stor glæde af at være sammen med dyr.  Vi har retningslinjer for, hvordan børn og dyr er sammen i dagplejen, specielt i forhold til hygiejne og sikkerhed. Børn og dyr skal være under opsyn, når de er sammen.

Forsikring

Horsens Kommune har ingen børneulykkesforsikring, da det i øjeblikket ikke er lovligt for kommunerne at tegne børneulykkesforsikringer. Eventuelle skader skal I anmelde til jeres egen forsikring.

Horsens Kommune har heller ikke en forsikring, der dækker eventuelle materielle skader i dagplejehjemmet forårsaget af børnene, og I har som forældre ikke noget erstatningsansvar.

Når søskende er med på besøg (for eksempel ved aflevering, afhentning og forældrekaffe), er det jer som forældre, der har ansvaret for dem.

Barnets sygdom

Vi må ikke tage imod syge børn i dagplejen. Barnet skal kunne indgå i dagplejehjemmets daglige rytme såvel indendørs som udendørs. Hvis barnet bliver syg i dagplejen, vil I blive kontaktet så I kan hente jeres barn.

Giv besked!

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med jer, når det er nødvendigt. Hvis I får nyt arbejde/arbejdssted, hvis I flytter eller får nyt telefonnummer, skal I fortælle det til dagplejeren og ændre det i stamkortet på AULA.

Når jeres barn er syg eller har fri, så husk at give besked på AULA så tidligt som muligt, og helst inden barnets normale mødetid. Dagen før jeres barn igen skal starte i dagpleje efter sygdom, skal I melde barnet rask i AULA.

Medicin

Det er altid forældrenes ansvar at give børnene medicin. Dagplejen kan ikke påtage sig at give børnene medicin, medmindre det drejer sig om livsvigtig medicin eller medicin for kroniske lidelser. I disse tilfælde skal I, i samarbejde med barnets læge, udfylde en særlig vejledning, som I kan få tilsendt ved behov. I skal, som forældre, vejlede dagplejeren i eventuel medicingivning.

Ferie

Kommunens dagtilbud holder ferielukket

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Her er der tilbud om alternativ pasning, hvis I skal på arbejde
  • Grundlovsdag, der tilbydes ikke pasning
  • De sidste 3 uger i juli måned. Her er der tilbud om alternativ pasning, hvis I skal på arbejde
  • 24.december, der tilbydes ingen pasning
  • Dagene mellem jul og nytår, der tilbydes alternativ pasning, hvis i skal på arbejde

Derudover vil der komme en tilmelding ud vedr. uge 7, påske og uge 42. Her er det vigtigt med en tilbagemelding på, om dit barn holder fri eller kommer. Vores erfaring viser, at det ikke er alle børn der kommer i disse uger, og dagplejerne vil derfor have mulighed for at få afviklet ferie og afspadsering i disse uger.

Fravær og Gæstepleje

Gæsteplacering foregår i appén Dagplejen. Det er her I får besked hvis jeres dagplejer bliver syg og her I tilbydes en gæsteplads. 

Hanne Suhr er koordinator i dagplejen og det er hende der sender besked i appén ved fravær. I kan træffe Hanne på: 2463 4238, hvis I har spørgsmål ift. appén.

I vil så vidt muligt blive tilbudt en gæsteplads i eget distrikt, hvis det er muligt vil vi bruge eventuelle tomme pladser hos distriktets andre dagplejer, herefter bruger vi 5. plads hos de af distriktets egne dagplejer, der modtager 5. barn. Hvis der opstår tilfælde, hvor det ikke kan tilbydes plads i eget distrikt, vil I få tildelt en plads et andet sted i Horsens Kommune. Der er mange hensyn, at tage i forhold til gæsteplacering og jeres individuelle ønsker kan ikke altid opfyldes, hvis I har spørgsmål til gæsteplacering er I altid velkommen til at kontakte ledelsen.

Dagen før jeres barn igen kan starte hos sin sædvanlige dagplejer, vil I som forældre få besked.

 

 

 

 

njdfsihi