Dagplejen Bankager

Hvilke rammer kan dagplejen tilbyde jeres barn:

I Dagtilbud Bankagers dagpleje vil I møde trygge og hjemlige omgivelser, hvor jeres bar/børn vil opleve faste rytmer og rammer. Det er vigtigt for os, at jeres børn oplever nærvær, omsorg og kram i deres dagligdag.

I vores dagpleje er vi optaget af, at skabe et læringsmiljø, som motiverer og giver børnene lyst til at afprøve ting de ikke har prøvet før. Vi er optaget af, at skabe legemiljøer som ligger op til, at børnene får mulighed for at øve sig på livet. Vi bruger kroppen gennem bevægelseslege, hvor vi fx derigennem arbejdet med sproget og des udvikling.

Ved hver enkelt dagplejer vil jeres barn ofte være i en gruppe sammen med tre andre børn. Det er vigtigt for os, at børnene oplever sig som en del af et fællesskab. Dette når de er i dagplejen, men også når de mødes i legestuer.

Overordnet har vi i dagplejen fælles værdier, men vores dagplejer er også unikke, da hvert hjem er indrettet forskelligt.

På en almindelig hverdag:

Når børnene møder ind om morgenen er det vigtig for os, at børnene får en god start på dagen. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at der gives en kort overlevering dagplejeren om, hvordan barnet har sovet om natten og hvordan jeres morgen derhjemme er gået. Dagplejeren hjælpe barnet med at få sagt ”vi ses” til jer forældre.

Imellem 8.30 og 9.00 får børnene lidt formiddagsmad. Derefter starte vil dagplejeren starte pædagogiske aktiviteter op, som knytter sig til læreplanene. Dette vil altid være med en legende tilgang, at børene bliver præcenteret for fx bevægelseslege, kreative projekter, ture ud af huset osv. Alle aktiviteterne bliver understøttet sang og musik, dialog med børnene og rim og remser. Omkring kl. 11.00 vil der blive spist frokost inden børnene skal til at sove. Når de står op igen, vil de blive tilbudt eftermiddagsmad der bliver efterfulgt af leg enten inde eller ude.

Vores samarbejde omkring dit barn:

Det gode samarbejde mellem forældre og dagplejere er vigtigt. Derfor afgørende, at man er ærlig og at der bliver talt om tingene. Vi kan kun gøre tingene bedre, hvis vi får en tilbagemelding på, hvordan vi synes det går hver især. Ud over at vi taler sammen, vil vi bruge DayCare til at formidle ferieplanerne, aktivitetsplaner, fællesbeskeder fx fra dagplejeren eller ledelsen og ligge billeder ud af jeres børn, hvis I har givet lov til det.