Gitte Nielsen

Cikorievej 34
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Ledelse og administration

Gitte Nielsen

I Gittes dagpleje vil I møde trygge og hjemlige omgivelser, hvor jeres bar/børn vil opleve faste rytmer og rammer, hvor jeres børn oplever nærvær, omsorg og kram i deres dagligdag.

Jeg er optaget af, at skabe et læringsmiljø, som motiverer og giver børnene lyst til at afprøve ting de ikke har prøvet før. Vi bruger kroppen gennem bevægelseslege, hvor vi fx derigennem arbejdet med sproget og des udvikling.

På en almindelig hverdag:

Når børnene møder ind om morgenen er det vigtig for mig, at børnene får en god start på dagen. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at der gives en kort overlevering om, hvordan barnet har sovet om natten, og hvordan jeres morgen derhjemme er gået. 

Imellem 8.30 og 9.00 får børnene lidt formiddagsmad. Så starter de pædagogiske aktiviteter op, som knytter sig til læreplanene. Dette vil altid være med en legende tilgang, at børene bliver præcenteret for fx. bevægelseslege, kreative projekter, ture ud af huset osv. Alle aktiviteterne bliver understøttet sang og musik, dialog med børnene og rim og remser. Omkring kl. 11.00 vil der blive spist frokost inden børnene skal til at sove. Når de står op igen, vil de blive tilbudt eftermiddagsmad der bliver efterfulgt af leg enten inde eller ude.

 

Personale

Gitte Nielsen

Dagplejer