Velkommen til Dagplejen i Dagnæs

Vores 3 dagplejere har børn i alderen fra 6 måneder til 2 år og 11 måneder.

Fælles for dem er, at de alle kan tilbyde et lille børnefællesskab i eget hjem. Alle vores dagplejere har åbent i 48 timer pr. uge og er fleksible i forhold til åbningstiden. 

I Dagnæs Børnehus mødes dagplejebørn og dagplejere i heldagslegestue én dag om ugen. Her får børn og voksne mulighed for at være en del af et lidt større fællesskab med andre børn og voksne, og der planlægges fælles forløb for børnegruppen på legestuedagene for også herigennem at støtte børnenes udvikling og læring. 

På vores præsentationssider kan du læse lidt om, hvem de er, og hvad de står for. Du er ligeledes altid velkommen til at kontakte os og få en snak med vores assisterende leder Karoline, inden du beslutter at søge pasning i dagplejen. 

Du kan finde kontakt oplysninger her på hjemmesiden.

Hvis I vil skrive jeres barn op til en plads hos en af vores dagplejere, skal I søge på Pladsanvisningens hjemmeside https://horsens.dk/familie/boernogunge/digital-pladsanvisning