Anette Buhrkal

Askeholm 22
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Dagtilbud Egebjerg

Anette Buhrkal

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn:
Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov.
Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål.
Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere.

På en almindelig hverdag:
Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og hygge.
Cirka klokken 8.30 er der formiddagsmad.
Imellem klokken 9.00 og 11.00 er der aktiviteter enten hjemme eller ude. Det kan for eksempel være sang, gymnastik, tegning/maling eller legestue, gåtur, tur til legepladsen. Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst møde i dagplejen før klokken 9.00 eller efter klokken 11.00. I har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres dagplejer.
Ved 11.00-12.00 tiden er der frokost og derefter et par timers middagssøvn.
Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet. 

Hvilke kompetencer har jeg?

 • Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
 • Grundkursus for dagplejere
 • Ernæringens betydning for vækst og trivsel
 • Anerkendende kommunikation
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Arbejdet med præmature børn (for tidligt fødte børn)
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • Pædagogiske læreplaner
 • Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
 • 0-5 årige børns udtryksformer
 • Børns kompetenceudvikling 0-5 år
 • Børns leg
 • Børns sansemotoriske og motoriske udvikling
 • Førstehjælp 

Hvem er jeg?
Jeg har været ansat som dagplejer siden 1997 og har selv to børn. Jeg er en anerkendende, omsorgsfuld, nysgerrig, tålmodig, stabil, kreativ, ude menneske og ikke mindste en nærværende og engageret voksen. 
At passe og udvikle børn er min passion og mit vigtigste ansvar er, at skabe læringsmiljøer for børnenes trivsel og muligheder for at udvikle sig. Jeg er af den overbevisning, at børns sproglige og motoriske udvikling er vigtig for deres personlige udvikling og at disse automatisk udvikles gennem deres leg. 
Jeg tilrettelægger dagligdagen, så der er gode motoriske udfordringer inde som ude, så børnene får mulighed for at styrke alle deres sanser, reflekser, balance, spontanitet, sociale færdigheder og selvhjulpenhed mm.
Jeg møder børnene på deres individuelle udviklingstrin og stimulere dem på baggrund af, hvad de allerede kan og giver børnene tid til ro og fordybelse. Derudover har jeg fokus på de små ting, der optager børnene. At gøre de små ting store og give dem værdi. 
Det er vigtigt, at I er trygge ved at aflevere jeres barn hos mig. At samarbejdet bygger på gensidig respekt, åbenhed, tillid og ærlighed. Ligeledes finder jeg det vigtigt, at barnet er i centrum og at der tages udgangspunkt i dets behov og udvikling. 

Personale
j

Jane Lindner

Dagtilbudsleder
s

Susanne Holm Pedersen

Administrativ medarbejder
t

Tina Udby Sørensen

Pædagog
Sprogvejleder
Sprogvejleder i Dagtilbud Egebjerg
b

Betinna Christensen

Assisterende leder
Assisterende leder i Skovgården og dagplejen