Dagplejen i Dagtilbud Egebjerg

Fra 1. oktober 2017 er dagplejen sammenlagt med vuggestuen og børnehaven til et samlet Dagtilbud med samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen er en politisk beslutning med følgende formål, at:

 • Forældre: Mere indflydelse og større fleksibilitet for familierne i forhold til valg af plads, så dagpleje bliver valgt til for det, som er dagplejens styrke, ligesom vuggestue bliver valgt til for det, som er vuggestuens styrke.
 • Ledelse: Mere helhedstænkning i det pædagogiske indhold mellem dagpleje, vuggestue og børnehave, så faglige styrker og kompetencer bliver brugt på tværs, til gavn for faglighed og kvalitet i dagtilbudsområdet som helhed.
 • Forvaltning: En større robusthed i dagplejen ved svingende efterspørgsel og fødselsårgange.

 

Da dagplejen hører under daginstitutionen er de overordnede rammer, politikker og retningslinjer som kan ses her på hjemmesiden, i høj grad de samme som gælder for dagplejen. Det er derfor vigtigt at I som forældre i dagplejen også orienterer jer på de sider og tøv ikke med at kontakte os hvis I har uddybende spørgsmål. Til orientering sidder der i bestyrelsen også forældre repræsentanter fra dagplejen.

 

Baggrund til dagplejen i Egebjerg 

Alle vores dagplejere har børn i alderen fra 6 måneder til 2 år og 11 måneder og arbejder med pædagogiske mål, der har fokus på dit barns trivsel, læring og udvikling og på, at dit barn får en tryg, god og sjov tid, når det bliver passet. Alle vores dagplejere har åbent i 48 timer pr. uge og er fleksible i forhold til jeres behov. 

Uanset om dit barn går i daginstitution eller bliver passet hos en af vores dagplejere, sørger vi løbende for at lave tilfredshedsundersøgelser, så vi hele tiden kan tilbyde de bedste rammer, muligheder og aktiviteter for jeres barn.

Hvis I vil skrive jeres barn op til en plads hos en af vores dagplejere, kan I gøre det her.

 

Pædagogisk tilsyn

Det er ledelsen der fører årligt tilsyn i de enkelte dagplejehjem. Endvidere foregår tilsynet i legestuen, hvor dagplejeren modtager vejledning og sparring af dagtilbuddets ressource personer og ledelsen, som har til opgave i samarbejde med dagplejeren, at følge det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale udvikling.

 

Dagplejehjemmet

Når en dagplejer bliver ansat, bliver dagplejerens hjem samtidig godkendt som dagplejehjem. Det er dagtilbuddets ledelse, der godkender hjemmet. Ved godkendelsen lægger vi vægt på, at de fysiske rammer og sikkerheden for børnene er i orden. Vi vurderer også, om der i hjemmet er plads og rum til 4-5 dagplejebørn samtidig med, at der er plads til dagplejerens egen familie.

I dagplejen prioriterer vi det hjemlige miljø. Private hjem er forskellige, og vi synes, at det er værdifuldt, at de er forskellige. Der vil være forskellige husregler i de forskellige dagplejehjem. Vi beder jer forældre vise respekt for husreglerne og for, at dagplejehjemmet er et privat hjem, hvor der også skal være plads til dagplejerens egen familie.

 

Tavshedspligt

Dagplejeren, ressourcepersoner og ledelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om det enkelte barn og dets forældres private forhold. I bør som forældre også vise hensyn over for oplysninger om de andre børn i dagplejen, deres forældre og dagplejehjemmet.

 

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelse i dagtilbud Egebjerg består af syv forældre fra hele dagtilbuddet - heraf en forældre fra dagplejen, to medarbejdere og dagtilbuddets ledelse.

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for dagplejedistriktets virksomhed, herunder:

 • det pædagogiske arbejde
 • legestuevirksomhed og fælles arrangementer
 • gæstedagplejen og samarbejdet mellem flere dagplejere
 • samarbejde med daginstitutioner og borgere i lokalområdet
 • generel information til og fra forældre
 • anvendelsen af det børnerelaterede budget inden for dagplejens driftsbudget
 • brugen de fysiske rammer, som skal være til rådighed i dagplejehjemmet
 • godkendelse af de pædagogiske læreplaner og medvirken ved evaluering af læreplanerne med henblik på eventuel justering