Hverdagen hos os

En dag i dagplejen
En hverdag hos en af vores dagplejere starter med de bedste rammer for en rolig modtagelse af jeres barn. Her får I god mulighed for at aflevere og vinke farvel, så I alle får en god start på dagen.

Morgenmad og måske en lille lur
Hvis I ønsker det, kan jeres barn spise morgenmad hos dagplejeren. Det kan ske frem til ca. kl. 7.30. I dagplejen har vi stort fokus på at tage hensyn til jeres barns individuelle behov og dagsrytme. Hvis der er behov for det, er der derfor tid til, at de mindste børn kan få en lille morgenlur.

Samling og formiddagssnacks
Hos de fleste af vores dagplejere er der hver formiddag en lille samling, hvor dagplejeren synger sammen med børnene og snakker om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Selv små børn har gavn af at blive forberedt på, hvad det er de skal og hvornår.

Alle børn får frugt og brød og noget at drikke, så der er godt med energi til dags aktiviteter.

Formiddagsaktiviteter
Fra kl. 9 til kl. 11 foregår formiddagsaktiviteterne, hvor vi har fokus på både leg og læring. I dagplejen lærer børnene igennem hele dagen, og alle de ting, man skal blive gode til i denne alder, bliver en naturlig del af hverdagen hos dagplejeren. Vi har fokus på at træne at spise selv, at øve at tage tøj og sko på, og vi lærer blandt andet sprog og motorik, når vi danser, hopper og leger. 

En dag i dagplejen byder også på små ture i nærmiljøet, leg i haven eller planlagte aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplaner. Igennem de mange aktiviteter øver vi alt fra sprog og motorik til ansvar og det at være en god ven.

Frokost og middagslur
Til middag skal der vaskes hænder inden frokost. Der skal dækkes bord, spises og ryddes væk igen. Og selvfølgelig inddrager vi børnene i de mange forskellige aktiviteter, der er omkring et måltid. I dagplejen serverer vi sund og varieret kost, som tager udgangspunkt i vores mad og måltidspolitik og bestyrelsens besluttet kostpolitik i dagtilbuddet, som kan læses nedenstående. Og efter et godt måltid, er det selvfølgelig tid til en god middagslur.

Eftermiddag
Efter luren får børnene frugt, brød og noget at drikke. Og så er der god tid til leg inde eller ude, indtil børnene bliver hentet.

Legestuer
Som udgangspunkt er vores dagplejere i legestue minimum en gang om måneden i Kaskelotten. I legestuen leger børnene på kryds og tværs af dagplejerne og børnene lærer de andre dagplejere at kende. 
Udover legestue, besøger dagplejerne også hinanden og de mødes på de lokale legepladser og i hallen.
Vi er også meget opmærksomme på, at dagplejerne kommer i børnehaverne, så der løbende arbejdes på den gode overgang mellem dagplejer og børnehaverne.

Dagplejens mål

Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov. Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål. Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere.

Pædagogiske læreplaner

Dagplejen arbejder med skriftlige pædagogiske læreplaner. I de pædagogiske læreplaner beskriver vi, hvordan vi giver rum for leg, læring og udvikling af børn i dagplejen.

Vi beskriver, hvad der er dagplejens mål for børnenes leg, læring og udvikling inden for følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier