Betina Salvesen

Kastanjeparken 1
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Dagtilbud Egebjerg

Betina Salvesen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn:
Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov.
Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål.
Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere. 

På en almindelig hverdag:
Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og hygge.
Cirka klokken 8.30 er der formiddagsmad.
Imellem klokken 9.00 og 11.00 er der aktiviteter enten hjemme eller ude. Det kan for eksempel være sang, gymnastik, tegning/maling eller legestue, gåtur, tur til legepladsen. Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst møde i dagplejen før klokken 9.00 eller efter klokken 11.00. I har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres dagplejer.
Ved 11.00-12.00 tiden er der frokost og derefter et par timers middagssøvn.
Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet.

Hvilke kompetencer har jeg?

  • Grundkursus
  • Førstehjælp
  • Brand og redning
  • Inklusion
  • Sprogkursus
  • Pædagogisk assistent

Hvem er jeg?
Jeg er fra 1968, gift med Ole og jeg har 4 børn, de 3 ældste er flyttet hjemmefra og sidste skud på stammen bor hjemme. Aksel bor her også, han er en sød lille hund, som er meget elsket. Jeg er startet som dagplejer i 2009. I mit hus er der plads til hygge og leg, der er også en lille legeplads i haven med sansegynge og et legehus med mere. Jeg bor tæt på de lokale legepladser og skoven som vi flittigt gør brug af.
I min dagpleje er det lille, nære, trygge og hjemlige miljø, udgangspunktet i vores hverdag. Udeliv vægter stort hos mig, så vi er meget ude og benytter os af de omkringliggende grønne områder og legepladser. Vi bruger også legepladsen i Kaskelotten, som vi har et godt samarbejde med, og vi leger i deres fællesrum. Ca 1 gang i måneden er vi på besøg på plejehjemmet.
Vi har en struktureret hverdag med plads til pludselige indskydelser. Jeg følger Horsens Kommunes retningslinjer angående børn og sunde kostvaner. Jeg arbejder ud fra Horsens kommunes 6 læreplaner og lægger stor vægt på at børnene bliver klar til de udfordringer, som de møder fremover. Jeg tager hensyn til børnenes behov og sørger at vi har en harmonisk og tryg hverdag og at der er plads til at de kan udvikle. Naturen er et godt sted at udvikle sig, den er lærerig motorisk og sanser har frit spil. Der er bare så meget højere til loftet.
Jeg arbejder ud fra åbenhed, ærlighed og anerkendelse. Det er vigtigt for mig, at vi har en god dialog, og et godt samarbejde omkring jeres barn.

Personale
j

Jane Lindner

Dagtilbudsleder
s

Susanne Holm Pedersen

Administrativ medarbejder
t

Tina Udby Sørensen

Pædagog
Sprogvejleder
Sprogvejleder i Dagtilbud Egebjerg
b

Betinna Christensen

Assisterende leder
Assisterende leder i Skovgården og dagplejen