Ole Andersen

Askeholm 9
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
Dagtilbud Egebjerg

Ole Andersen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn:
Det er dagplejens målsætning – i samarbejde med jer forældre – at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov.
Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål.
Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere. 

På en almindelig hverdag:
Om morgenen, når børnene kommer, er der leg og hygge.
Cirka klokken 8.30 er der formiddagsmad.
Imellem klokken 9.00 og 11.00 er der aktiviteter enten hjemme eller ude. Det kan for eksempel være sang, gymnastik, tegning/maling eller legestue, gåtur, tur til legepladsen. Af hensyn til aktiviteterne ud af huset skal jeres barn helst møde i dagplejen før klokken 9.00 eller efter klokken 11.00. I har dog mulighed for at lave en særlig aftale med jeres dagplejer.
Ved 11.00-12.00 tiden er der frokost og derefter et par timers middagssøvn.
Midt på eftermiddagen er der et eftermiddagsmåltid samt leg og hygge, indtil børnene bliver hentet. 

Hvilke kompetencer har jeg?

  • Førstehjælpsbevis
  • Arbejder med pædagogiske læreplaner
  • Gennemført 20 ugers "Vi lærer sprog" - curriculum sammen med børnene
  • Kompetenceudvikling om "Vi lærer sprog"

Hvem er jeg?
Jeg har været dagplejer siden 2013. Som person er jer åben og smilende. 

I min hverdag med børnene lægger jeg stor vægt på udelivet, tage på tur/på legepladsen i skoven mm. samt at lave kreative ting. Jeg lægger vægt på det nære miljø med en god og stabil børnegruppe, hvor der er plads til leg og læring og at der bliver taget hensyn til det enkelte barn, der har behov for at fordybe sig et sted. 

Derudover lægger jeg stor vægt på tillid, ærlighed og et godt forældre samarbejde. 

Personale
j

Jane Lindner

Dagtilbudsleder
s

Susanne Holm Pedersen

Administrativ medarbejder
t

Tina Udby Sørensen

Pædagog
Sprogvejleder
Sprogvejleder i Dagtilbud Egebjerg
b

Betinna Christensen

Assisterende leder
Assisterende leder i Skovgården og dagplejen