Velkommen til Dagtilbud Hovedgård

Når forældrene i Hovedgård afleverer deres børn hos dagplejeren, i vuggestuen eller i børnehaven er det, som oftest, med beskeden - ”hav en god dag”. 

Selvom denne sætning kan lyde ganske banal, så følger der ikke bare et ansvar, men også en helt særlig forpligtelse til, at dette lykkes. Vi skal, i fællesskab, understøtte børnenes trivsel, læring og personlige mestring. Det skal vi gøre via et pædagogisk fokus på hverdagens rutiner, natur og udeliv, gode interaktioner mellem børn og voksne med øje for børnenes perspektiver, samt et godt forældresamarbejde. Både eksisterende og nytænkende læringsmiljøer skal sikre lige adgang for alle børn, til at kunne blive en del af børnefællesskabet.

Dagtilbud Hovedgård består af 2 huse og 10 dagplejere (se mere under fanen Dagplejen Hovedgård).

De to huse hedder Vildrosen og Naturhuset. Begge huse er aldersintegrerede fra 0-6 år. Selvom vi har huse 2 forskellige steder, har vi stadig det samme pædagogiske fundament for leg, læring og aktiviteter.

Her på hjemmesiden kan I læse om hvordan vi leger og lærer med vores børn. Vi håber, I finder den information, I skal bruge.

Bedste hilsner fra personalegruppen