Velkommen til Dagtilbud Nim - Nim Børnehus

Vi vil gøre hverdagen for jeres barn til noget helt særligt!

Velkommen til dagtilbud i Nim, Nim Børnehus som ligger i et hyggeligt landsbymiljø i et naturskønt område.

Nim Børnehus er et stort hus, der både inde, og ude har god plads til vores børnehave og vuggestue grupper. Vi har i øjeblikket ingen dagplejere i Nim, men vi holder muligheden åben hvis behøvet opstår.

Vi ser os selv som ET hus, hvor alle har ansvar og er forpligtet til at drage omsorg for ALLE børn, kollegaer og forældre. Det giver mulighed for et trygt fællesskab, hvor vi kender hinanden godt, og ledelsen har mulighed for at være tæt på i hverdagen. Her er alle børn en vigtig del både af det lille fællesskab i Børnehuset og det større i Nim Skole.

Vi er en del af en samdriftsordning, hvilket bl.a. vil sige, at vi har fælles forældrebestyrelse med den lokale skole og SFO. Vi vægter i Nim Skole og Børnehus et tæt og konstruktivt samarbejde om sammenhæng i det enkelte barns liv, og om at skabe gode overgange for barnet fra dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og SFO. Børn fra 0 -13 år kan i Nim opleve et kontinuerligt sammenhængende forløb i et trygt, nærværende og lærende miljø.

Vi er omgivet af en fantastisk natur og har en stor naturlegeplads med et utal af muligheder for, at skabe udelivsmiljøer, som er befordrende for børnenes læring. Endvidere er vores placering tæt på skole, SFO og multihal. Multihallen benyttes ugentlig af både børnehavebørn og vuggestuebørn.

Vores kerneopgave tager udgangspunkt i dagtilbudsloven §7:
"Nim Børnehus' primære opgave er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor vi tager udgangspunkt i børnenes perspektiv."

Link til skolens/ Børnehusets hjemmeside: https://nimskole.aula.dk/

Nim Skole og Børnehus