Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Dagstilbud Østbirk består af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra både Skovhuset, Børnehuset og Dagplejen. Derudover deltager lederen i møderne.

Vi anser os selv som værende en ret ambitiøs bestyrelse, hvor målet er at skabe den bedst mulige hverdag for vores børn og for personalegruppen. Vi vægter det ekstremt højt, at alle bestyrelsesmedlemmer formår at komme op i helikopteren, når vi skal debattere eller træffe beslutninger. Vi har pligt til at arbejde med helheden frem for at være navlebeskuende.

Bestyrelsen arbejder med store som små sager – men det ligger os meget på sinde at sikre den stærke relation i Dagstilbud Østbirk. Det gælder selvfølgelig relationen mellem vores børn, samt vores børn og personalet. Men det gælder i lige så høj grad relationen mellem forældre, forældres relation med personalet og forældres relation til andre børn. Vi arbejder aktivt med involvering af forældre i forhold til kommunikation, medansvar og den daglige gode tone.

Når man læser ovenstående kan det hurtigt lyde som om, at man ikke snakker pænt sammen i Dagstilbud Østbirk – eller at der er tale om nogle uengagerede forældre. Dette er ikke tilfældet på nogen måde – tværtimod! Vores arbejde skal ses som en proaktiv indsats, hvor vi har stor opbakning fra forældregruppen – og hvor vi oplever meget åbenhed omkring at bringe de til tider lidt svære emner direkte til bordet, når vi samles til Generalforsamling hvert andet år.

Forældrebestyrelsen mødes 5-6 gange årligt, og vores referater ligger altid tilgængelige på Aula og dagtilbuddets hjemmeside. Vores arbejde tager afsæt i Styrelsesvedtægterne defineret af Horsens Kommune – og alle medlemmer står selvfølgelig til rådighed, hvis man som forældre har spørgsmål eller ønsker at viderebringe et punkt til Dagsordenen.

Du kan læse mere om styrelsesvedtægten ved at trykke her