Dagplejen Søvind

Hvad kendetegner dagplejen

Styrken hos en dagplejer ligger i at det forgår i dagplejerens hjem, dvs man vil opleve det som et hjemligt miljø og måske mere genkendeligt for barnet og dets forældre.

Derudover vil man altid opleve den samme person som tager imod barnet om morgenen og igen når det hentes om eftermiddagen - Det vil opleves som trygt og rart, og samtidig med vil det styrke samarbejdet med forældrene.

Dagplejen arbejder med den samme pædagogiske kvalitet som i en vuggestue og børnehave - dvs. at kerneopgaven er i fokus gennem hele dagen, hvor trivsel og udvikling er i højsædet hos barnet. En dagpleje har stor mulighed for at være helt tæt på børnene i og med at gruppen kun er på fire børn, og derfor bliver det nemmere at tilgodese barnet og børnegruppens behov. 

Hos en dagplejer lægges der stor vægt på 'Ro, renlighed og regelmæssighed' dvs. Et lille barn profiterer af at der er styr på tingene hvor den voksne går foran, ved siden af og bagved og sætter retning. At der er genkendelighed i hverdagens rutiner og aktiviteter i et miljø med mindre støj kva den lille børnegruppe. Tiden er vigtig og den prioriteres ud fra hvad børnegruppen har brug for her og nu.

Dagplejen har børn i alderen fra 6 måneder til 3 år, og arbejder med pædagogiske mål, der har fokus på dit barns trivsel, læring og udvikling og på, at dit barn får en tryg, god og sjov tid, når det bliver passet. Når dit barn er hos dagplejeren, vil du opleve, at hun arbejder i en struktureret ramme, som tager udgangspunkt i den styrkede læreplan, hvor hun arbejder målrettet med faste temaer.

Der er stort fokus på at barnet er selvhjulpen og så vidt muligt deltager i hverdagens gøremål dvs. tage tøj af og på, dække bord, rydde op, redde seng mm. Når et barn oplever at det kan selv, frigiver det stor selvværd og mod på livet. 

Værdierne hos vores dagpleje

  • Omsorg
  • Nærvær
  • Tryghed
  • Tid

Lidt om vores dagplejer

Vi har pt en meget dygtig dagplejer Rikke, som har mange års erfaring - Hun har været ansat siden 2006

I 2014 blev Rikke uddannet pædagogisk assistent.

Samarbejde med dagtilbuddet

Dagplejen har et tæt samarbejde med både vuggestuen og børnehaven i dagtilbuddet, og kommer en gang om ugen på besøg begge steder. De tilstræber også at komme på besøg hjemme hos hende.

Samarbejdet består blandt andet i; sangsamling, ture, leg og aktiviteter, besøg i hallen og Lille skoven, naturbussen, temauger, fastelavn, jul og andre højtider

Samarbejdet består også i at Dagplejer får besøg og sparring ind i praksis af dagtilbudslederen - i faste intervaller og efter behov 

Samarbejde med dagtilbuddets pædagoger er i højsæde, det er vigtigt at dagplejen bliver inviteret med til faglige drøftelser omkring kerneopgaven så vidt det er muligt enten fysisk eller via mobilen. Hun inviteres også til personalemøder hvis der er punkter på dagsorden som er relevante for hende. 

Fra et børneperspektiv er det også vigtigt at børnene bliver en del af noget større, og får et kendskab til flere børn både i vuggestuen og i børnehaven, samt de får øjnene op for andre måder at gøre tingene på. De får god mulighed for at finde nye legekammerater,  og lære de voksne at kende, inden de skal i børnehave. Dagplejens børn bliver ligeledes passet i vuggestuen når dagplejer har fri, og her er det også kendte voksne, børn og lokaler for børnene.

Sidst men ikke mindst, er dagplejer også altid med ved festlige lejligheder ind i dagtilbuddet og samdriften med skolen. 

Kost

Hos dagplejen har du fuld kost gennem hele dagen - det tilstræbes at der serveres sund og varieret mad

Bleer

Du skal selv medbringe bleer og tøj til dit barn

Skriv dit barn op 

  • Dagplejen har åbent i 48 timer pr. uge og er så vidt det er muligt fleksible i forhold til jeres behov. 
  • Hvis Dagplejen har fravær, tilbyder vi gæstepasning i vuggestuen 
  • Hvis I vil skrive jeres barn op til en plads hos dagplejen, kan I gøre det her.

Du er velkommen til at kontakte:

  • Dagtilbudsleder Ulla Olesen, tlf. 61709434 / ujo@horsens.dk
  • Rikke Larsen dagplejer. tlf. 29275368 / rbhl@horsens.dk 
  • Administrativ medarbejder Lene Høy, tlf. 76291755 / lhoy@horsens.dk