Forældretilfredshedsundersøgelse

Hvert andet år sender vi en forældretilfredshedsundersøgelse ud til alle forældre med børn i de kommunale dagtilbud. 

Den sendes ud elektronisk i efteråret i ulige år. 

Formålet med den er at høre forældres oplevelse af børnenes trivsel og mestring i dagtilbuddene.

Resultaterne vil blive brugt overordnet til det politiske udvalg, men også lokalt med egne resultater i personalegruppen og i forældrebestyrelsen.