Mad og måltidspolitik

Lovgivning i Danmark er at alle dagtilbud skal servere et sundt frokostmåltid til alle børn. Dog gives der hvert andet år (i Horsens Kommune juni måned i lige år) mulighed for at en samlet forældregruppe kan fravælge frokostmåltidet.

Mere end 50% af de forældre der stemmer skal fravælge frokostmåltidet før det er fravalgt i det konkrete hus. Hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet kan bestyrelsen beslutte om der skal være frokostmåltid. I de huse hvor frokostmåltidet er fravalgt har børnene madpakker med. 

I Horsens Kommune er det politisk vedtaget at kosten for vuggestuebørn og dagplejebørn for hele dagen er en del af kerneopgaven og derved inddirekte en del af ressourcetildelingen, hvor forældretaksten udgør 25%. 

Det er samtidig politisk besluttet at frokostmåltidet i børnehaverne er uden for kerneopgaven og dermed fuldt forældrebetalt. Dette gælder kun for frokostmåltidet. De øvrige måltider f.eks frugt om formiddagen og om eftermiddagen er forsat noget som forældre skal medbringe til eget børnehavebarn. 

Den enkelte forældrebestyrelse kan i samråd med ledelsen prioritere at give formiddags og eftermiddagsfrugt til alle børn indenfor den tildelte ressource til øvrig drift. 

Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtigt medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. 

Er der særlige madhensyn kan lederen af dagtilbuddet kontaktes med henblik på en dialog om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost, fravalg af rituelt slagtet kød og lignende. 

Dagtilbuddene prioriterer frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. 

Børnene skal mulighed for at spise deres mad i en hyggelig og indbydende atmosfære med ro til at spise og om muligt med gode dufte og synsindtryk fra maden, der kan stimulere appetitten og lysten til at smage nyt. 

Dagtilbuddene bestræber sig på generelt at servere mad som indeholder så få kemiske stoffer og rester af pesticider, som muligt.

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune som du kan læse om ved at trykke her 

Fødselsdage

Barnets fødselsdag skal selvfølgelig fejres. I samarbejde med personalet aftaler I, om festen skal holdes hjemme eller i dagtilbuddet. I er som forældrene meget velkomne til at deltage, hvis barnet skal fejres i dagtilbuddet, hvor vi vægter, at det bliver en sjov og festlig oplevelse.

Morgenmad

Vi serverer ikke morgenmad i dagtilbuddet. Vi har dog morgenmad til de, der af en eller anden årsag, ikke nåede at spise hjemmefra.

Formiddagssnack

Vi serverer en formiddagssnack omkring klokken 9. Den kan fx bestå af frugt og ristet rugbrød, eller gulerod og knækbrød.

Frokostmåltidet

Børnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.

Eftermiddagsmåltidet

Jeres barn medbringer selv madpakke til eftermiddagsmåltidet omkring klokken 14.

Vi anbefaler, at I ikke medbringer tydeligt usunde og sukkerholdige fødevarer i madpakkerne, samt at der altid kun er vand i de medbragte drikkedunke, der medbringes til turdage.

Specielle hensyn i fht maden

Hvis dit barn har nogen former for allergi, og derfor ikke kan tåle bestemte produkter i maden, fx  mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette ved levering af maden. Det kræver dog dokumentation fra jeres læge.

Vi tager hensyn til børn fra andre kulturer mht. hvilken type kød, de får serveret.
 

Drikkevaner

Gode drikkevaner indgår på lige fod med gode madvaner i en sund kost. Børn bør som tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, og meget gerne vand. I institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen drikker vand.