Behandling af personoplysninger

Dit barn er optaget i et dagtilbud i Horsens Kommune. I den forbindelse behandler vi personoplysninger om dig og dit barn. 

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

Dagtilbuddet behandler personoplysningerne her:

  • I Aula
  • På dagtilbuddets hjemmeside og på sociale medier (billeder)
  • Ved ophængning af billeder i dagtilbuddet, i Barnets Mappe, i velkomstpjecer og lignende
  • I dagtilbuddet som led i det daglige samarbejde om dit barn, som led i udvikling af den pædagogiske praksis og i samarbejdet om overgang til skole
  • I Hjernen og Hjertet til understøttelse af sprogvurderinger og det pædagogiske arbejde.
  • Horsens Kommunes hjemmeside og profil på sociale medier (billeder).

Du kan læse mere om dagtilbuddets behandling af dine og dit barns personoplysninger her