Velkommen til Dagtilbud Gedved

Dagtilbud Gedved består af Børnehuset Livstræet, der er normeret op til 72 børnehavebørn i alderen 3- 6 år, op til 42 vuggestuebørn samt dagplejen som har 4 børn i alderen 0- 3 år.

Stuerne i Livstræet er aldersopdelt, for at vi kan tilgodese børnenes nærmeste udviklingszone bedst muligt.

Både børnehus og dagpleje arbejder med den styrket læreplan igennem hele dagen, og vi har stor fokus på den tidlige indsats omkring barnet, i tæt samarbejde med forældrene.

Livstræet ligger særlig vægt på sprog, natur, science og bevægelsesglæde.

Børnehuset Livstræet er opdelt i 6 afdelinger:

Vuggestuen

 • Ugleungerne, Museungerne og Egernungerne med børn i alders 0-3 år
 • Der er er mellem 12 og 15 børn pr stue
 • Her har vi 11 personaler ansat

Børnehaven

 • Stammen, Roden og Kronen med børn i alderen 3-5 år
 • Der er op til 24 børn pr stue
 • På de tre stuer til sammen har vi som minimum 9 personaler ansat
 • Hvis børnetallet stiger, bruger vi vores spejderhytte som ekstra børnehavegruppe

Vi anvender også vores spejderhytte, som ligger bag ved ældrecentret Kirkevej 5 som udflugtsmål. Endvidere bruger vi de faciliteter, som er tilgængelige f.eks. er vi omgivet af en fantastisk natur og har skolen som nabo.

Dagplejen

 • Vi har en daglejer ansat, med mange års erfaring
 • Hun har 4 børn i alderen 0-3 år
 • Dagplejen har en dag om ugen hvor hun er på besøger institutionen og er tilknyttet Mus og Ugleungerne
 • Hun forsøger at være så stor en del af dagtilbuddet som muligt, så overgangen til børnehuset bliver så nem for barnet som muligt - dvs. når de er store nok til at starte i børnehave.

Sådan gør vi hverdagen for jeres barn til noget helt særligt
Hvis du vælger vores dagtilbud, kommer vi til at bruge rigtig mange timer sammen med dit barn. Vi vil gøre vores til, at dit barns hverdag bliver fyldt med masser af venskaber, lege, fællesskaber og ikke mest læring. For os handler det om, at det skal være sjovt, lærerigt og meningsfyldt at gå i dagpleje, vuggestue og børnehave.

På vores præsentationssider kan du læse om os i dagtilbud Gedved, hvem vi er, og hvad vi står for. Har du lyst til at se vores Børnehus Livstræet, er du velkommen til at kontakte os i ledelsen for en aftale om en rundvisning.

I forbindelse med tilsynet i oktober 2023 var der ingen anmærkninger, se bilag

Kontaktoplysninger

 • Husets Mail:

          daginst.gedved@horsens.dk

 • Dagtilbudsleder Unna Koldbæk

         Mobil: 24521521

         Mail: uko@horsens.dk

 • Assisterende leder Margrethe Stouby Petersen

         Mobil: 24546099

         Mail: mstpe@horsens.dk