Vores hus

Velkommen til Dagtilbud Gedved, som ligger i et velfungerende landsbymiljø i et naturskønt område  i den nordlige del af Horsens Kommune. Vi er et dagtilbud med 85 børnehavebørn, 45 vuggebørn og 4 dagplejebørn. Vi er certificeret DGI- dagtilbud, hvilket betyder, at bevægelsesglæde er en integreret del af hverdagen for vores børn.

Følgende afdelinger er en del af dagtilbuddet

  • Børnehuset Livstræet
  • En dagplejer

Livstræet rummer de mest fantastiske faciliteter både inde og ude. Vi har store gruppe- og fællesrum, som åbner op for leg- og gode læringsmiljøer med mange muligheder. Vi har endvidere en stor naturskøn legeplads.

Dagplejen har god plads inde og ude, og bruger flittigt den plads de har - så børnene får de bedste læringsmiljøer som muligt

Vi er omgivet af en fantastisk natur med et utal af muligheder for at skabe udelivsmiljøer  som er befordrende og e udfordring for børnenes læring.

  • Skolen

Dagtilbuddet har som en kommunal enhed det direkte samarbejde med skolen, som vi kalder den 'Røde Tråd'. Det betyder at vi igennem hele året har et tæt samarbejde med skolen, og kan bruge deres lokaler inde og ude efter behov. Vi har mange fælles tanker omkring vores faglige tilgang til børnene, og forsøger derigennem at skabe de bedste overgange for dem.

 

 

 

Vores legeplads
Et af vore grupperum
Legepladsen
Legepladsen