Hverdagen hos os

I Dagtilbud Gedved arbejder vi ud fra den styrket læreplan, hvor vi tilstræber at barnet får mulighed for at udvikle sig så godt det kan, med hjælp fra både personale og forældre.

Vi arbejder struktureret gennem hele dagen, både i vores mere planlagte aktiviteter. Vi lægger også stor vægt på at udnytte hverdagens rutiner og mange praktiske gøremål som et vigtigt læringsrum, da de giver unikke muligheder for læring, udvikling og styrkelse af det enkelte barns selvhjulpenhed, personlige mestring og sociale kompetencer. Udfordringen med at lyne flyverdragter i garderoben, dække bord, tælle tallerkener, bestik og den efterfølgende oprydning, er et unikt rum for udvikling og daglig læring – det er et meningsfuldt læringsrum, der øger barnets handlekompetencer og robusthed samt en oplevelse af at være en vigtig del af fællesskabet. Og ikke mindst at børnene oplever deres hverdag som sjov, lærerigt og meningsfuldt

Vi tilbyder derudover spændende, udfordrende og inspirerende børne- og læringsmiljøer, hvor børnene har mulighed for at gå på opdagelse, fordybe sig og eksperimentere.

Børnene møder hver dag omsorgsfulde og nærværende voksne, som udfordrer og hjælper børnene med at øve sig på det, de ikke kan endnu. F.eks. at udsætte egne behov, når de venter på f.eks. en gyngetur, indgå i legerelationer, bygge huler, lave mad over bålet og andre spændende børneaktiviteter.

Vi tilstræber at tage på ture ud af huset f.eks. en tur i skoven og ned til vores spejderhytte i løbet af en uge. Udeliv betyder rigtig meget for os, og derfor laver vi gerne bål og udemad, og udnytter at vi bor meget tæt på naturen med et meget stort udeareal rundt om børnehuset.

Vi er certificeret DGI dagtilbud, som er et idrætskoncept, der gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Konceptet sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Medarbejdere


Vi er en personalegruppe, hvor en stor procent del er pædagogisk uddannet. Vi lægger vægt på en vedvarende faglige udvikling af vores personale, for derved at sikre den bedst faglige kvalitet til jeres barn og jer som forældre.

I som forældre er altid velkomne til at tage en snak med det pædagogiske personale omkring dit barn, så vi sikrer det allerbedste grundlag for et godt samarbejde.