Mad og måltidspolitik

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune, som du kan læse om ved at trykke her 

Mad i dagplejen
Børn, der er i dagpleje, får den mad, de har brug for, når de er i dagplejen. Du skal ikke betale ekstra for maden.

Mad i vuggestuer og børnehaver
Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtige medarbejdere, der med udgangspunkt i de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen laver sund, klimavenlig og velsmagende mad.

Hvis der er madordning i dit barns vuggestue eller børnehave, skal du betale for det.

Særlige madhensyn
Er der særlige madhensyn, kan du som forælder kontakte lederen af dagtilbuddet og tale om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost eller ikke-rituelt slagtet kød, f.eks. halal, eller lignende.

Valg til frokostmåltid
Hvis dit barn er i vuggestue eller børnehave, kan du som forælder være med til at bestemme, om der skal være madordning eller ej.   

Hvis der kun er ét hus i dit barns dagtilbud, er det forældrebestyrelsen, der beslutter, om der skal være madordning i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, er det en afstemning blandt forældrene, der afgør det. Beslutning af madordning eller ej gælder for hele huset og for alle børnene både i vuggestue og børnehave.

Der er valg i september i ulige år. Valget har virkning fra januar i efterfølgende lige år.

Den enkelte forældrebestyrelse kan supplere med en lokal mad og måltidspolitik.

I hele Dagtilbud Midtby har vi stor fokus på, at kosten er vigtig for, at vores børn har det godt og er fyldte med energi. Børn kan ikke tåle særligt meget sukker, da sukkeret tager pladsen fra vigtige næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Får børn for meget sukker, er de i risiko for at blive fejlernærede, få problemer med indlæring og blive overvægtige. Derfor ønsker vi, at børnene oplever en hverdag i institutionerne uden sukker.
 

Madpakker og medbragt drikkelse

Det anbefales at der ikke medbringes tydeligt usunde og sukkerholdige fødevarer i madpakkerne, samt at der altid kun er vand i de medbragte drikkedunke i institutionerne.

Fødselsdage

Vi tager ikke hjem til det enkelte barn til fødselsdag, men fejrer altid gerne fødselsdag i dagtilbuddet. Vi sørger for en hyggelig og festlig fødselsdag med sang, pynt og hygge. I er altid meget velkomne til at deltage.

Aftal med dit barns stue, hvis I selv ønsker at medbringe boller eller frugt til barnets fødselsdag. Ellers vil stuen sørge for boller eller frugt til fejringen.

Det er meget vigtigt, at det I tager med ikke indeholder meget sukker – medbring købte eller hjemmebagte boller eller frugt. Forældrebestyrelsen forventer, at alle forældre undgår kager og andre søde sager.  

Julefest

Ved afholdelse af julefest gøres der dog en undtagelse i forhold til mad og måltidspolitikken, da der serveres æbleskiver med flormelis og syltetøj.

Pædagogiske aktiviteter

Daginstitutionerne afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor der kan dispenseres for sukkerpolitikken, hvis der er et pædagogisk sigte med brugen af sukker. Dette er en faglig pædagogisk vurdering fra den ene aktivitet til den næste.
 

Morgenmad
 

Der er mulighed for, at medbringe morgenmad, som spises i institutionen. Dette gælder før børn der møder, senest kl. 07:00. 

 

Frokostmåltidet
 

Børnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.
 

Specielle hensyn i forhold til maden
 

Hvis et barn har allergi, og derfor ikke tåler bestemte produkter i maden – f.eks. mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette ved levering af maden. Det kræver dog dokumentation fra egen læge.

Derudover tages der hensyn til børn fra andre kulturer, mht. hvilken type kød, de får serveret.

Da ingen af husene har produktionskøkken, bliver frokostmåltidet samt mellemmåltiderne til vuggestuerne leveret daglig fra andre institutioner. Det kommer fra hhv. Børnehuset Rytterkilden, Børnehuset Egebjerg samt Eventyrbakken i Torsted.

Mellemmåltider - madpakkerne hjemmefra (gælder kun børnehavebørn)

Nogle børn har behov for en mindre madpakke ved dagens start eller midt på dagen for at have energi nok til dagens aktiviteter. Vi anbefaler, at denne madpakke består af groft brød og frugt/grønsager.
 

Drikkevaner
 

Gode drikkevaner indgår, på lige fod med gode madvaner, i en sund kost. Børn bør som tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, meget gerne vand. I institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen tilbydes vand.

Hvis børnene selv medbringer drikkedunk, skal denne indeholde vand.

Vedhæft fil