Kvalitetsaftale

Et kommunalt dagtilbud er overordnet ledet af byrådet og i praksis af børne - og dagtilbudsudvalget som består af folkevalgte politikkere fra byrådet.  
Politikkerne er valgt til at give retning for hvordan dagtilbuddene skal arbejde. I Horsens kommune er sammenhæng mellem de politiske ønsker og det der foregår i hverdagen, omsat til en kvalitetsaftale, og efterfølgende en kvalitetsrapport. 


Politikkerne i Horsens Kommune ønsker en stor grad af lokal prioriteringsmuligheder som ledelsen, medarbejderne og forældrebestyrelsen beslutter. Derfor er der ganske enkle mål i kvalitetsaftalen som: 


- Børnenes sproglige udvikling skal forbedres år for år eller som minimum blive på det høje niveau 
 - Børnenes trivsel skal stige eller som minimum blive på det høje niveau 
 - Børnenes personlige mestring skal øges eller som minimum blive på det høje niveau 

Hvert andet år (i lige år) gives en samlet tilbagemelding på udviklingen på disse 3 mål i en kvalitetsrapport til politikkerne. Den seneste kvalitetsrapport kan du se her